Volledig scherm
Logo Samen Doen Ommen © Gemeente Ommen

Ommen gaat zelfstandig door met Samen Doen

Ommen gaat door met een eigen Samen Doen-team. De gemeente is in 2014 samen met buurman Hardenberg gestart met Samen Doen, een samenwerkingsverband dat laagdrempelige ondersteuning biedt aan wie dat nodig heeft op gebied van wonen, welzijn, inkomen en zorg.

In de teams wordt samengewerkt door medewerkers van instellingen op gebied van onder andere thuiszorg, jeugd-, ouderen- en gehandicaptenzorg, en beschermd wonen. Na de ontbinding van de Bestuursdienst Ommen-Hardenberg per 1 januari 2019 trekt de gemeente Hardenberg de ‘ambtelijke kar’ dit jaar nog voor Ommen. Hardenberg gaat Samen Doen voortzetten als overheids-vennootschap en liet het Ommer college weten dat het de ambtelijke samenwerking na dit jaar niet wil voortzetten. 

Bijstand

De Ommer wethouder Ko Scheele is blij dat er nu duidelijkheid is. ,,We hebben besloten om het goede werk van Samen Doen voort te zetten en het team waar mogelijk intact te laten. Dit kost geen banen.’’ Ommen gaat de komende maanden werken aan een goede organisatorische opzet. Dat biedt ook kansen voor een nieuwe aanpak. ,,Juist om de integrale aanpak van zorgproblemen goed te doen, gaan we nog meer problemen die samenhangen met werk en inkomen erbij betrekken. Zo proberen we meer mensen vanuit de bijstand weer naar werk te krijgen.’’

Vechtdal