Volledig scherm
De Fanfare Bereden Wapens tijdens een optreden in 2015 in Borculo, waar in het kader van 70 jaar bevrijding liederen van Vera Lynn en Glenn Miller werden gespeeld. © Jan Houwers

Ommen garant voor bevrijdingsconcert Fanfare Bereden Wapens

Ter gelegenheid van de viering van 75 jaar bevrijding treedt in de zomer van 2020 het militair orkest Fanfare Bereden Wapens op in Ommen. Dat is een van de activiteiten die een nog officieel op te richten stichting organiseert in dat lustrumjaar. 

Een al actieve werkgroep heeft al enkele festiviteiten in gedachten die deel van het programma gaan uitmaken. Zoals een concert op 4 juli 2020 voor de ‘viering van de Vrijheid & Veteranen’, waarmee Ommen ook inhaakt op de Nederlandse Veteranendag die elk jaar op de laatste zaterdag van juni wordt gehouden. De Fanfare Bereden Wapens heeft al toegezegd kosteloos een optreden te verzorgen, mits de organisatie zorgt voor een podium en geluidsinstallatie. Dit in Vught gelegerde militair orkest, een van de twee regimentsorkesten van de Koninklijke Landmacht, wil op korte termijn duidelijkheid omdat er ook andere aanbiedingen zijn. 

Tien mille

De kosten voor de benodigde faciliteiten zijn geraamd op 9.200 euro, maar omdat de stichting nog niet opgericht is en ook nog geen budget heeft wil de gemeente Ommen nu tijdelijk garant staan. Dit is geen probleem omdat de provincie Overijssel al een bedrag van 10.000 euro aan de gemeente heeft toegezegd voor activiteiten rond 4 en 5 mei in het kroonjaar 2020.

Burgerparticipatie

Zodra een stichting is opgericht draagt de gemeente het budget over. Om de oprichtingskosten te kunnen financieren stelt Ommen daarnaast 1.000 euro beschikbaar aan de stichting in oprichting. De afgelopen maanden zijn door het plaatselijke 4/5 mei-comité in samenwerking met de gemeente al enkele bijeenkomsten georganiseerd. Daaraan deden meer dan vijftig Ommenaren mee, vanuit allerlei geledingen zoals veteranen, sport en onderwijs. De speciaal voor dit lustrumjaar op te richten stichting neemt de verdere organisatie, programmering en fondsenwerving op zich. De gemeente, die geen vertegenwoordiger krijgt in de stichting, noemt dit ‘een maximale vorm van burgerparticipatie’. Waarbij niet wordt uitgesloten dat de gemeente nog om een extra garantstelling en/of bijdrage wordt gevraagd om het financiële plaatje voor het definitieve programma rond te krijgen.

Vechtdal