Volledig scherm
Het voorlopige ontwerp van rijwoningen in het project Vlierbrink van Bouwcombinatie Ommen. © Bouwcombinatie Ommen

Ommen kan nog honderden huizen bouwen

Ommenaren die op zoek zijn naar een nieuw huis hoeven de komende jaren nog niet te wanhopen. ,,De woningbouw in onze gemeente staat er goed voor’’, concludeert wethouder Ko Scheele. Zo wordt er driftig gebouwd in uitbreidingswijk Vlierlanden, maar floreert de woningbouw ook in het voormalige havengebied van het stadje, vooral gericht op kleine huishoudens, jongeren en senioren. 

Vanavond komen in de raadscommissie de eerste schetsen voor het gebied Haven Oost aan de orde, een project uit de portefeuille van Scheele dat aansluit bij het westelijke deel van het vroegere Ommer haven- en industriegebied waar nu al woningen verrijzen. ,,In Haven Oost heb je ook te maken met de milieucirkel rond Pacton en daar is ruimte voor wonen en werken. In de ontwikkelvisie hebben we ook wensen van de raad meegenomen, zoals de bouw van 'knarrenhofjes’, voor senioren dus. Het gebouw van de oude spuiterij, nabij de oude begraafplaats, proberen we te behouden en te gebruiken voor creatieve bedrijvigheid.’’ In het inbreidingsgebied Haven Oost is straks plek voor 12 tot 25 woningen.

Hoogconjunctuur

De gemeente Ommen telt momenteel ongeveer 7.300 woningen, en bijna 18.000 inwoners. Met de provincie is afgesproken dat tot het jaar 2027 nog ongeveer 440 nieuwbouwwoningen gebouwd mogen worden, vanwege de groei van het aantal huishoudens. In de periode 2005-2014 zijn beperkt nieuwbouwwoningen gerealiseerd, wat leidde tot stagnatie op de woningmarkt en de vorming van een ‘stuwmeer‘ van woningvragers. Maar vanaf 2015 is voor Ommer begrippen sprake van ‘hoogconjunctuur’, waarbij de achterstand wordt ingelopen, zo staat in het meerjarenplan van het gemeentelijk grondbedrijf. 

Nieuwe woonafspraken

In de vier grote plannen De Vlierlanden, Boerenerven, Havengebied West en Westflank is nog ruimte voor bijna 400 woningen. Maar als alle kavels voor de eerste fase van de Vlierlanden zijn uitgegeven, moet de tweede fase in procedure komen met plek voor nog eens 150 woningen. Daarmee zou Ommen ruim over de afgesproken limiet heen gaan. Eens is de twee jaar worden de woonafspraken met de provincie geactualiseerd, eind dit jaar moet worden afgestemd hoeveel Ommen mag bouwen in 2020 en 2021. De nieuwe afspraken met de provincie zouden kunnen betekenen dat er in de periode tot 2027 nauwelijks ruimte is voor andere particuliere plannen. Maar daarbij tekent de gemeente aan dat volgens het huidige provinciale beleid in alle kernen altijd nieuwe woningen gebouwd kunnen worden op ‘inbreidingslocaties’, waar ‘rotte kiezen’ worden gevuld of leegkomende bedrijven  in de bebouwde kom plaatsmaken voor woningbouw. 

Vechtdal