Volledig scherm
De ‘Vechtezomp Grammesberghe’, hier tijdens de proefvaart in 2017 op het kanaal bij Gramsbergen, is het voorbeeld voor de Ommer zompenbouwers. © Cor van Dalen

Ommen steekt 35 mille in Vechtzomp, nu wachten op hoge bomen en nòg meer geld

De bouw van een eigen zomp in Ommen is weer een stapje dichterbij nu de gemeente 35.000 euro beschikbaar stelt voor dit project aan de Stichting Vechtzomp. Daarvan is 10.000 euro bedoeld als ‘aanjaaggeld’ voor de eerste uitgaven. De overige 25.000 euro is het aandeel van de gemeente in de financiële dekking van de zomp, waarvoor de stichting een aanvraag heeft ingediend via ‘Leader’. Dat is een Europees subsidieprogramma voor plattelandsontwikkeling. 

Voor de bouw van de zomp die als doopnaam ‘Hanzestad Ommen’ krijgt, is een Leader‐bijdrage van 100.000 euro aangevraagd. De helft daarvan is ‘Europees geld’, de provincie Overijssel en de gemeente Ommen nemen elk 25 procent voor hun rekening. Dat Ommen gaat ‘cofinancieren’ is te danken aan een door VVD’er Ilona Lagas gelanceerde motie die eind juni door alle fracties werd ondersteund en met unanieme stemmen werd aangenomen. Daarin kreeg het college van burgemeester en wethouders de ‘opdracht’ om 35 mille beschikbaar te stellen zodat de stichting formeel een Leader‐aanvraag kon indienen. Het duurde overigens nog tot vorige week voordat het Ommer college besloot om het geld ook daadwerkelijk beschikbaar te stellen.

Spannend

Maar de stichting is er blij mee, vertelt secretaris Hans Bottema desgevraagd. ,,Het is nu spannend of de subsidie ook toegekend wordt door de provincie en Europa. Daarover valt het besluit eind januari, begin februari, dus het is niet verstandig om nu al allerlei dingen te gaan doen. Daarnaast is het spannend of we over goed hout kunnen beschikken. De gemeente Ommen is welwillend, maar levert dat geen bruikbare bomen uit het Vechtdal op dan moeten we in februari geschikt hout kopen op een veiling. Dan zullen we meer geld nodig hebben.’’ De vrijwilligers achter de bouw van een eigen replica van de platbodems die in vroeger tijden vrachten vervoerden over de Vecht, moesten in augustus een tegenslag incasseren toen bij het zagen van planken bleek dat twee grote eiken niet geschikt waren. In een lange boom zat in de onderste drie meter een stuk ijzer vergroeid, in een andere boom zat halverwege de stam een groot stuk dat was aangetast door bruinrot. ,,Op houtveilingen betaal je een dagprijs voor bomen, afhankelijk van de lengte en de kwaliteit. Voor mooie rechte bomen betaal je circa 300 tot 350 euro per kubieke meter, we hebben daarvan zo'n 8 kuub nodig. Daar komt het zagen en transport nog bij, dan zit je zo op 5.000 euro. Verder hebben we meer dan veertig spanten nodig, die worden gezaagd uit de brede kromme takken die uit de stammen groeien.’’

Clubsupport

De stichting heeft her en der in de regio contacten met boseigenaren en -beheerders zoals de gemeente, Bosgroep Noord-Oost Nederland, Landschap Overijssel en ASR, eigenaar van landgoed Junne. Op het Ommer landgoed Eerde zijn onlangs oude eiken gekapt, maar daar kreeg de stichting pas lucht van via een artikel in de Stentor. Die bomen waren toen overigens al verkocht, aan een Twentse houtzagerij. ,,We hopen nog steeds op goede bomen uit de eigen regio, zodat in februari of maart de eerste werkzaamheden kunnen beginnen’’, blijft Bottema optimistisch. Naast de bijdrage van de gemeente ontving de stichting onlangs ook ruim 2.000 euro via Rabo Clubsupport. ,,Dat geld is te danken aan de stemmen van 700 mensen, daar zijn we ook heel blij mee.’’ De 'Hanzestad Ommen’ moet in de eerste helft van 2023 te water worden gelaten. 

Vechtdal