Volledig scherm
Biggen worden opgefokt tot vleesvarkens. © ANP PHOTO/Lex van Lieshout

Ommen verwacht reuring rond nog een varkensstal bij Beerzerveld

Het Ommer handelshuis Schuttert wil een bestaand varkensbedrijf dat in 2017 is aangekocht aan de Knolsdijk in Beerzerveld omzetten in een opfokbedrijf voor biggen met een kleine rundveetak. Alle bestaande gebouwen worden gesloopt, waarna hier een grote stal voor bijna 14.000 biggen met luchtwassers wordt gebouwd plus een stal voor het rundvee. Het agrarisch bouwvlak verdubbelt bijna, van 0,8 naar ongeveer 1,5 hectare.

Het Ommer college van B en W wil in principe medewerking verlenen aan dit initiatief, maar denkt dat omwonenden niet zonder slag of stoot akkoord zullen gaan. ,,De verwachting is dat het bouwplan tot reuring zal leiden in de omgeving’’, schrijven B en W in het collegevoorstel dat wordt voorgelegd aan de gemeenteraad. Daarbij wijzen ze op eerdere bezwaren tegen schaalvergroting van intensieve veehouderij, waar onder ook op drie andere locaties van Schuttert in Beerzerveld. Daarbij gaat het om de locaties Hammerdijk, Eerste Polderweg en Beerzerhooiweg. Voor die laatste locatie kreeg eigenaar Jan Schuttert afgelopen zomer na een lange procedure groen licht om een bestaand varkensbedrijf uit te bouwen naar 12.000 vierkante meter, waardoor het aantal varkens kan stijgen van 970 naar 3500. De gemeenteraad van Ommen had al eerder groen licht gegeven, maar buurgemeente Twenterand - zo'n 2500 vierkante meter van die megastal ligt op 'Twents’ grondgebied - sputterde lang tegen

Anderhalf hectare

Aan de Knolsdijk is volgens het geldende bestemmingsplan buitengebied 'hervestiging’ van een varkensbedrijf (met nieuwbouw na sloop van het bestaande bedrijf) 'zondermeer’ toegestaan, schrijven B en W van Ommen. Ook kunnen bouwvlakken in dit hoofdzakelijk agrarische gebied worden vergroot naar 1,5 hectare. De nieuwe stal voor het opfokken van biggen voldoet dankzij moderne luchtwassers tevens aan de normen voor de uitstoot van ammoniak en fijnstof. Ook past het binnen het provinciale omgevingsbeleid, dat ruimte biedt aan modernisering en schaalvergroting van landbouw in combinatie met verduurzaming. De nieuwe stallen voldoen aan de laatste eisen op gebied van luchtwassers en dierenwelzijn.

Familiebedrijf

Het Gemeentelijk Omgevingsplan (GOP) van Ommen maakt schaalvergroting in jonge ontginningslandschappen zoals aan de Knolsdijk mogelijk, maar daarbij wordt een voorkeur uitgesproken voor ‘regionaal gebonden familiebedrijven’. En hoewel zijn vader en opa ook al in varkens handelden, heeft Jan Schuttert hier een bedrijf van een andere familie aangekocht. Van regionale binding is wel sprake, want de meer dan zestig medewerkers op de verschillende locaties van Handelshuis Schuttert komen vooral uit Beerzerveld of nabije omgeving. 

Milieuonderzoek

Ommen eist bij grootschalige uitbreiding van intensieve veehouderij ook milieuonderzoek als binnen een straal van 500 meter woningen van derden liggen. Daar is aan de Knolsdijk zeker sprake van, want het gaat hier grofweg om een verdubbeling van het bouwvlak en binnen een straal van 500 meter liggen circa 25 woningen. De bebouwde kom van Beerzerveld ligt maar net buiten die cirkel. Dat betekent dat voor dit plan moet worden onderzocht of een onderzoek nodig is naar de effecten op het milieu, voor mens en dier. Ook moet de GGD IJsselland om advies worden gevraagd. 

 1. Boer Gerrit uit Ommen werd aangevallen door zijn stier: ‘Het ging zo machtig snel’

  Boer Gerrit uit Ommen werd aangeval­len door zijn stier: ‘Het ging zo machtig snel’

  Het begon als een gewone maandag voor Gerrit Wermink uit Ommen. De 43-jarige melkveehouder was druk bezig in het weiland, niet wetende dat hij een paar uur later in het ziekenhuis zou belanden. Dat hij gegrepen zou worden door zijn eigen stier, hoewel hij er altijd alert op is en al talloze keren gewaarschuwd is door zijn vader. En toch gebeurde het. Door zijn verhaal te vertellen wil de boer zijn collega’s waarschuwen.
 2. Beerzerveld protesteert tegen megastalplannen van varkenshouder Schuttert: eens zullen ze het niet worden
  PREMIUM
  Video

  Beerzer­veld protes­teert tegen megastal­plan­nen van varkenshou­der Schuttert: eens zullen ze het niet worden

  ‘Megastal, nee. Megastal, nee’, klinkt het eerst wat aarzelend, maar nadat een deel van de bevolking van Beerzerveld wat meer moed heeft verzameld deze maandagavond steeds luider en luider. En dan stapt de protestgroep gewapend met spandoeken, borden en geplastificeerde foto's van natuurgebieden het café annex zalencentrum met dezelfde naam als het dorp binnen.

Vechtdal