Volledig scherm
Foto ter illustratie. © Thinkstock / Getty Images

Ommen wil nieuw woongebied in Haven Oost

Jongeren en ouderen in Ommen hebben kunnen steeds vaker geen woonruimte vinden. Daarom wil de gemeente een nieuw woongebied realiseren, bij Haven Oost. De transformatie van Haven West is al zo goed als afgerond, nu is Oost aan de beurt. Wel waarschuwt het college direct voor een verwacht exploitatieverlies, van ruim anderhalf miljoen. 

De transformatie van het voormalig havengebied is al een aantal jaren in volle gang. Haven West is al getransformeerd tot een nieuw woongebied, de gemeente wil hetzelfde doen bij Haven Oost. ‘De samenleving verandert. Huishoudens worden kleiner doordat ouderen langer thuis blijven wonen en gezinnen gemiddeld minder kinderen krijgen. Ook wordt er meer ‘alleen’ gewoond, waardoor de kwalitatieve vraag naar woningen ook anders wordt’, licht de gemeente toe. 

Nieuw stukje Ommen

De gemeente wil nu onderzoeken of het haalbaar is woningen te realiseren in Haven Oost. Samenwerkingspartners moeten nog gevonden worden. De bedoeling is dat de transformatie van het havengebied leidt tot een 'nieuw stukje Ommen'. Het gebied is 3,5 hectare groot, wat genoeg is voor 50 tot 74 woningen, en een aantal werklocaties. 

Verlies 

Het college van b&w vraagt nu aan de raad een voorbereidingsbudget van €75,000 euro. Daaronder vallen de aanloopkosten, kosten voor onderzoek en kosten voor het ontwerp van het nieuwe gebied. Na een eerste exploitatieberekening kan de gemeente een verlies verwachten van 1.600.000 miljoen. Dit geld zou dan uit de algemene reserve moeten komen. Wel benadrukt het college dat er bij genoemd bedrag uitgegaan is van het ‘minst gunstige scenario’. het verlies kan worden ingeperkt door het toevoegen van een ander programma. Als in november de begroting wordt behandeld, kan de gemeente beter inschatten om hoeveel verlies het gaat. Daarnaast heeft Ommen al eerder een overeenkomst afgesloten om de voormalig Toscon loods over te nemen. Als dat gesloopt moet worden, hangt daar ook een prijskaartje van 350.000 euro aan. ‘Het is dus noodzameljik om alvast te starten met de planvoorbereiding’, aldus het college.  

De Ommer politiek buigt zich in november over de plannen. 

Volledig scherm
Het projectgebied van Haven Oost © gemeente Ommen
  1. Ommerschans wil betere informatie over plannen Veldzicht

    Ommer­schans wil betere informatie over plannen Veldzicht

    Niet alleen inwoners van Balkbrug, maar ook van Ommerschans zijn bezorgd over plannen voor het huisvesten van twintig ‘ongedocumenteerde vreemdelingen’ met psychiatrische problemen in een beschermde woonvoorziening, buiten de poorten van de kliniek Veldzicht. Dit in Balkbrug gevestigde ‘centrum voor transculturele psychiatrie’, dat onder meer psychiatrische hulp biedt aan mensen met een niet-westerse achtergrond, heeft meerdere locaties op het oog voor zo'n woonvorm, nabij Ommer grondgebied. De gemeente Ommen laat de informatievoorziening echter over aan Veldzicht, en aan buurgemeente Hardenberg waar Balkbrug onder valt.

Vechtdal