Volledig scherm

Ondernemers ageren tegen plan afsluiting Vechtkade

Afsluiting Vechtkade voor gemotoriseerd verkeer is voor ondernemers Ommen uit den boze. HVO schat mening verkeerd in.

Sandra Veltmaat

OMMEN

Afsluiting van de Vechtkade voor het gemotoriseerd verkeer is uit den boze. Dat vindt een inderhaast samengestelde groep ondernemers uit de Ommer binnenstad. Ze hebben zich georganiseerd omdat de Handelsvereniging Ommen aan het gemeentebestuur had aangegeven geen bezwaar te hebben tegen afsluiting van de Vechtkade ter hoogte van het voormalige stadhuis.

De Vechtkade, de nieuwe rijbaan langs de Vecht waar voorheen de Rijksweg liep, wordt nog te veel gebruikt voor doorgaand verkeer. De gemeente wil het verkeer daar tijdens de ochtend- en avondspits weren door een verwijderbare afsluiting te installeren, een in de weg inzinkbare paal (poller) of iets dergelijks.

In tijden dat er geen verkeersdrukte is, zou deze afsluiting buiten gebruik gesteld kunnen worden. Hulpdiensten, gehandicapten en taxi's kunnen ontheffing krijgen om de poller te kunnen passeren.

Het Ondernemersbelang Ommen Centrum heeft de afgelopen week een schriftelijke enquête gehouden onder de ondernemers in de Ommer binnenstad en bij 12 bedrijven in Ommen-Zuid, aan de zuidkant van de Vecht, 111 bedrijven in totaal. 109 daarvan hebben aangegeven tegen afsluiting van de Vechtkade te zijn. Vijf van de 109 ondernemers hebben een voorkeur voor eenrichtingsverkeer. 104 willen de weg openhouden voor verkeer uit beide richtingen. De ondernemers vinden wel dat er op het gebied van duidelijkheid en veiligheid wat verbeteren moet.

Peter Klein Heerenbrink, voorzitter van de Handelsvereniging Ommen. "Wij dachten dat het fietsen in de stad meer een issue zou zijn. Dat hebben we helemaal verkeerd ingeschat. Het advies aan de gemeente hebben we gemaakt in de hoogzomer onder tijdsdruk. We hebben toen geen kans gehad om de mening van al onze leden te peilen. We hebben toen niet ingezien dat iedereen daar zo over zou vallen. Dat hebben we gewoon fout gedaan. Ook hebben we gedacht dat er nog tijd zou zijn omdat dit een eerste consultatieronde van het gemeentebestuur is. Er moet nog lang over gediscussieerd worden."

Klein Heerenbrink ontving de plannen voor de centrumvisie (een pakket van zo'n 80 pagina's) half juli in de bus en had nog twee weken de tijd om een reactie naar de gemeente te sturen. "Gelukkig kregen we nog wel enkele weken uitstel, maar dat is de reden dat we met ons bestuur en enkele leden gezamenlijk het advies hebben opgesteld. De leden zouden later nog aan bod komen tijdens de ledenvergadering, omdat het proces voor vaststelling van de centrumvisie nog veel tijd zou vergen."

"Op de eerstvolgende HVO-ledenvergadering op 24 oktober kan iedereen zijn of haar mening geven. Dan gaan we alles aan ze voorleggen. We hebben 47 leden."

Vechtdal