Volledig scherm
Oud-burgemeester Mark Boumans heeft contact gehad met het functioneel parket van het Openbaar Ministerie. Deze afdeling is gespecialiseerd in de bestrijding van complexe fraude. © Bram van de Biezen

Onderzoek naar verduistering subsidie door stichting Helemaal Ommen

Gemeente Ommen wil mogelijk aangifte doen tegen het voormalige bestuur van de Stichting Helemaal Ommen wegens verduistering van publiek geld. Oud-burgemeester Mark Boumans bevestigt dat hij hierover contact heeft gehad met functioneel parket van het Openbaar Ministerie. Deze afdeling is gespecialiseerd in de bestrijding van complexe fraude.

,,Het functioneel parket kijkt of de zaak aangiftewaardig is. Dat duurt alleen in de praktijk even. College en gemeenteraad moeten vervolgens na het bericht van het OM beoordelen wat ze doen.”

De raadsfracties van de gemeente Ommen vinden dat Stichting Helemaal Ommen duidelijker in kaart had moeten brengen wat zij heeft gedaan met de ontvangen subsidiegelden van de gemeente. Dat is onvoldoende aangetoond, zo gaven de raadsleden aan.

Eigen archieven

De oud-bestuursleden van de voormalige Stichting Helemaal Ommen zijn op hun beurt ontzettend boos op het gemeentebestuur en de gemeenteraad. ,,Als de gemeenteraad wil ,,zwartepieten’’, dan wil Helemaal Ommen wel meedoen”, schrijven ze in een fel epistel.

Stichting Helemaal Ommen (SHO) is in 2013 begonnen met een startsubsidie van 20.000 euro en kreeg in 2014 12.500 euro subsidie en in 2015 14.000 euro. De gemeenteraad vermoedt dat subsidiegeld is gebruikt voor betalingen aan bedrijven van twee van de bestuursleden van de stichting, iets wat de gemeente had verboden bij de subsidieverstrekking.

Volgens Helemaal Ommen klopt die lezing niet. SHO heeft alle jaren een financieel verslag uitgebracht aan de gemeente. Dat de gemeentelijke organisatie moeite heeft om stukken uit de eigen archieven terug te vinden is niet SHO verwijtbaar maar de eigen organisatie. Tot het moment dat de laatste portefeuillehouder, oud-burgemeester Mark Boumans, besloot om de promotie van Ommen naar zich toe te trekken in de vorm van ‘city marketing’ in 2016 is de SHO geen enkele klacht over haar functioneren ter ore gekomen.

'Gemeenteraad, ga je schamen!'

De gemeenteraad van Ommen moet zich diep schamen over de manier waarop zij het voormalig bestuur van de Stichting Helemaal Ommen (SHO) in hun vergadering van 23 maart hebben behandeld. Dat schrijven de vijf oud-bestuursleden van de voormalige stichting die de promotie van Ommen op zich nam in de fel getoonzette brief aan de gemeente.

De agendacommissie van de gemeenteraad Ommen lijkt niet erg onder de indruk van de brief. Voorgesteld wordt om de brief ‘ter kennisgeving aan te nemen’ bij de volgende raadsvergadering.

Goede doel

,,Smadelijke aantijgingen’’, zo noemen de oud-bestuursleden, de beschuldiging van verduistering. ,,De bestuursleden hebben in de beginjaren wel kosten gemaakt, maar voor eigen rekening genomen voor het goede doel. Dat is aantoonbaar in de jaarlijkse verslaglegging.” 

Dat de SHO een eigen telefoonnummer en medewerker kreeg is op aandringen van de gemeentelijke ambtenaar gebeurd. Het bedrijf PlanEffect van oud-bestuurslid Aline Hofstee is gevraagd om hiervoor een offerte uit te brengen waarover de ambtenaar zijn goedkeuring heeft uitgesproken. Overigens betreft dit een fractie van het totale subsidiebedrag, waar niet de SHO maar een werkgroep onder leiding van de gemeente verantwoordelijk voor was.

Oud-voorzitter Gerard Post laat desgevraagd weten dat hij verder geen toelichting wil geven op de brief. ,,Onze standpunten zijn duidelijk verwoord in de brief. Het is nu aan de gemeenteraad om erop te reageren. Ik heb ook niet zoveel trek om er nog wat aan toe te voegen. Ik heb liever dat er nu een keer een punt achter gezet kan worden."

  1. Recreatievaart wacht met smart op Vechtvlinder-sluizen
    PREMIUM

    Recreatie­vaart wacht met smart op Vechtvlin­der-slui­zen

    Op de donderdag voor Pasen start traditiegetrouw de recreatievaart op de Overijsselse Vecht. Het hart van menig watersportliefhebber klopt deze jaargang extra snel omdat de hele rivier binnenkort eindelijk bevaarbaar is, vanaf de Duitse grens bij De Haandrik tot aan de monding in het Zwarte Water bij Zwolle. Dat is te danken aan de sluizen die zijn aangelegd naast de stuwen bij Diffelen en Junne. Er is echter één probleem: die nieuwe sluizen gaan pas op 1 juni open omdat de innovatieve zelfbedieningssystemen de komende weken eerst nog getest moeten worden.

Vechtdal