Volledig scherm
Trimmers in het Ommerbos. De gemeente verkocht 25 hectare van dit boscomplex aan de stichting Heidehof die er een natuurbegraafplaats wil realiseren. © Archief de Stentor/Tom van Dijke

Plek voor 6500 natuurgraven in Ommerbos

Stichting Heidehof uit Eext mag op haar 25 hectare grote natuurgebied in Ommen tien procent gebruiken voor natuurgraven. Dat betekent dat hier circa 6500 eeuwigdurende graven gerealiseerd kunnen worden. Dat blijkt uit het ontwerp-bestemmingsplan voor dit gebied ten oosten van golfbaan Hoogengraven, dat nu ter inzage ligt. Het plan omvat verder de aanleg van 35 parkeerplaatsen, zandpaden en een 250 vierkante meter groot gebouw voor beheer en onderhoud. Daar staat tegenover dat ook de nodige aandacht wordt besteed aan natuur- en landschapsherstel in het bos. 

Op een natuurbegraafplaats heerst eeuwigdurend grafrecht, graven worden hier niet geruimd. Gedenkstenen of zwerfkeien zijn op Hoogengraven niet toegestaan, wel een schijf van een boomstam. Ook de andere materialen, zoals ‘omhulsel’ en kleding van de overledene, moeten natuurlijk afbreekbaar zijn. Nadat de Ommer gemeenteraad in januari 2017 in meerderheid instemde met de plannen voor een natuurbegraafplaats in het Ommerbos ten oosten van golfbaan Hoogengraven, zijn de toen gestelde voorwaarden uitgewerkt in een ontwerp-bestemmingsplan. Daarvoor heeft initiatiefnemer Bert Speulman van de stichting Heidehof zich laten adviseren door bureau Alterra. Zo houdt het gebied de hoofdfunctie natuur en is natuurbegraven een vorm van medegebruik. Maximaal tien procent van het terrein mag gebruikt worden voor graven, dat betekent een ‘begraafdichtheid’ van 286 graven per hectare. Dat is een gemiddelde, want voor sommige delen van het gebied zal de animo om een graf te mogen delven groter zijn dan voor andere plekken. 

Diversiteit

De bestaande natuur- en landschapswaarden moeten versterkt worden. Aan die eis heeft Heidehof, dat in Eext natuurbegraafplaats Hillig Meer al exploiteert, de afgelopen jaren al gewerkt. Zo werd vorige maand tijdens de Natuurwerkdag nog met vrijwilligers geklust aan het herstel van een beukenrij langs de Hessenweg. Afgelopen voorjaar waren daar ook al beuken geplant, maar door de langdurige droogte legden die het lootje. Ook is op heidevelden de woekerende Amerikaanse vogelkers verwijderd. Het grootste deel van het terrein bestond uit productiebos, Heidehof streeft naar meer diversiteit. Zo blijven omgewaaide bomen zoveel mogelijk liggen, zijn dichtgegroeide poelen vrijgemaakt en vergroot, en zijn jeneverbesstruiken ‘vrijgezet’ door oprukkende begroeiing te verwijderen. 

Ommermars

De stichting werkt ook mee aan realisering van het bewonersinitiatief Ommermars, waarbij nieuwe natuur wordt gecombineerd met speelvoorzieningen voor kinderen zoals een uitkijktoren, klimmogelijkheden en een modderpoel. Op die manier voldoet de stichting aan de eis dat Heidehof voor elke 250 graven, een halve hectare nieuwe natuur moet realiseren. Provincie, waterschap, Natuur en Milieu De Vechtstreek en de directe omwonenden stemmen hier mee in. Natuurbegraafplaats Hoogengraven moet officieel een opengesteld natuurgebied worden in het kader van de wet Natuurschoon, waar bezoekers van zonsopkomst tot zonsondergang vrij mogen wandelen.

Vechtdal