Volledig scherm
De waterwingebieden rond Ommen leveren een groot deel van Salland en Twente schoon drinkwater op. © ANP XTRA/Rob Engelaar

PvdA Overijssel verbolgen over bollenteelt bij Ommer waterwinningen

De PvdA Overijssel is verbolgen over een mogelijk experiment met bollenteelt in grondwaterbeschermingsgebieden bij Ommen. Het Ommer college van burgemeester en wethouders wil medewerking verlenen aan een vijf jaren durende proef, waarvoor waterbedrijf Vitens en de Koninklijke Algemeene Vereeniging voor Bloembollencultuur (KAVB) afspraken hebben gemaakt.

Een groot deel van de gemeenteraad heeft bedenkingen, en drie insprekers onder wie voorzitter Kuijper van de Vereniging Natuur en Milieu De Vechtstreek uitten vorige week in de Ommer raadscommissie ook al hun grote zorgen over de pilot die de drinkwatervoorziening voor een groot deel van Salland en Twente in gevaar kan brengen. Vanaf de Archemerberg stroomt schoon drinkwater uit kranen in Dalfsen, Lemele, Ommen, Witharen, Den Ham en Hellendoorn. De waterwinning bij Hammerflier levert drinkwater op voor Hardenberg en Vroomshoop, en Witharens water is bestemd voor Ommen. Wethouder Bart Jaspers Faijer stelt dat als de proef groen licht krijgt alleen bij Hammerflier en Witharen geëxperimenteerd wordt met het toepassen van gewasbeschermingsmiddelen die niet zouden moeten kunnen uitspoelen naar het grondwater. Voor de Archemerberg gelden andere regels, aldus het Ommer college.

Bestrijdingsmiddelen

De PvdA Overijssel is er niet gerust op. ,,De bollenteelt gebruikt veel bestrijdingsmiddelen die een bedreiging vormen voor de kwaliteit van ons grondwater, wij begrijpen dan ook niet dat experimentele bloementeelt gepland wordt midden in een waterwingebied’’, zegt woordvoerder Niels van der Hoorn, burgerlid van de Statenfractie van de PvdA Overijssel. Hij wijst erop dat in juni de Rekenkamer Oost Nederland nog een rapport presenteerde waaruit blijkt dat de kwaliteit van grondwater in Overijssel op een aantal punten onvoldoende gewaarborgd is. Bij 12 van de 20 drinkwaterwinningen in Overijssel voldoet de kwaliteit van het grondwater niet aan de eisen waaraan volgens de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW) in 2027 moet worden voldaan. In de omgeving van 18 Overijsselse winningen werden verontreinigingen met een risico voor de drinkwaterwinning gesignaleerd. De provincie Overijssel heeft daarom onlangs besloten het toezicht op activiteiten in de beschermde waterwingebieden te intensiveren.  

Bij twijfel niet doen

,,Als we in de toekomst goed drinkwater willen garanderen moeten we nu goede voorzorgen nemen’’, stelt Van der Hoorn. ,,Dat betekent wat mij betreft ‘bij twijfel niet doen’. En ik heb gerede twijfels over nut en noodzaak van dit experiment, waarom plan je zoiets niet buiten een waterwingebied?” De PvdA wil nu van het provinciebestuur weten wat zij denkt van de bollenproef, en hoe de provincie toezicht en handhaving gaat organiseren als de proef doorgaat.

Volledig scherm
Kaart van de grondwaterbeschermingsgebieden rond Ommen. © Anne Luchies

Vechtdal