Volledig scherm
Raedthuys wil een zonnepark realiseren onder de twee meest zuidelijk gelegen windturbines in windpark De Veenwieken, gelegen tussen de Driehoekweg, Dwarsweg en Schapendijk. Op deze visualisering wordt het zonnepark belicht vanaf de Driehoekweg, vanuit een hoger perspectief. © Raedthuys Pure Energie

Raedthuys wil windmolens Veenwieken combineren met zonnepark

Raedthuys Pure Energie heeft prille plannen voor een 20 hectare groot zonnepark tussen de twee zuidelijke windmolens van Windpark De Veenwieken, ten zuiden van Dedemsvaart. Er lopen nog geen procedures voor vergunningen, eerst wordt op een inloopavond de mening van omwonenden en andere belangstellenden gepeild. Het zonnepark kan 20 miljoen kWh per jaar opwekken, dat is 25 procent van het totale elektriciteitsverbruik in de gemeente Ommen.

De eigenaar van de grond waarop Raedthuys Pure Energie de komende maanden vier van de tien geplande windmolens in park De Veenwieken laat verrijzen, wil ook meewerken aan realisering van een zonnepark. Raedthuys zou zo'n combinatie van windturbines en zonnepanelen graag verwezenlijken, omdat dan veel meer duurzame energie geproduceerd kan worden. Elke turbine produceert ongeveer 6 tot 7,5 miljoen kilowattuur (kWh) per jaar aan elektriciteit. De vier turbines die Raedthuys in De Veenwieken bouwt leveren samen dus 24 tot 30 miljoen kWh op. De 20 hectare aan zonnepanelen onder de twee meest zuidelijk gelegen windmolens hebben een verwachte opbrengst van 20 miljoen kilowattuur groene stroom per jaar. In 2017 verbruikten huishoudens en bedrijven in de gemeente Ommen samen circa 81 miljoen kWh. Het beoogde zonnepark wekt dus alleen al circa 25 procent van het totale elektriciteitsverbruik in de gemeente Ommen op. 

Prille plan

Het idee is nog heel pril. Er is nog geen exacte planning, er zijn nog geen vergunningen aangevraagd, ook lopen er geen andere formele procedures, zo benadrukt Raedthuys Pure Energie. Ook is nog niet besloten of de zonnepanelen op het zuiden worden gericht of een zogeheten oost-west-opstelling krijgen, waarbij de helft van de zonnepanelen naar het oosten en de andere helft naar het westen worden gewend.

Informatiebijeenkomst

Het energiebedrijf wil eerst de mening horen van omwonenden, maatschappelijke organisaties en andere betrokkenen en weten welke vragen en ideeën er leven over dit initiatief. In samenspraak met omwonenden wil Raedthuys een concreet plan opstellen waarbij ook afspraken gemaakt kunnen worden over landschappelijke inpassing en het financieel mee laten profiteren van de omgeving. Streven is om 25 procent van de opbrengst beschikbaar te stellen aan omwonenden, bijvoorbeeld via een energiecoöperatie. Iedere belangstellende is welkom op een informatiebijeenkomst. Die is op woensdag 23 januari in dorpshuis Ommerkanaal, Ommerkanaal West 22 in Ommen en begint om 19.30 uur.

Volledig scherm
Plattegrond met beoogde locatie van het zonnepark in Windpark De Veenwieken. Het rechthoekige gebied dat is aangegeven met de blauwe lijn op de plattegrond is de plek van het beoogde zonnepark. De tien zwarte puntjes in het gebied zijn de plekken waar de tien windmolens van Windpark De Veenwieken komen. Het gebied wordt begrensd door de Verlengde Zestiende Wijk, de Van Rooijens Hoofdwijk/Driehoekweg, de N36, de Schapendijk en het Ommerkanaal. © Raedthuys Pure Energie

Vechtdal