Volledig scherm
Plaatselijk Belang wil een ongelijkvloerse kruising van de Varsenerweg: onder de Hessenweg (N340) door, of er overheen. Zodat fietsers, maar ook auto's, vrachtwagens en landbouwvoertuigen veilig de provinciale weg kunnen kruisen. © Gerard Vrakking

Varsen wil ecoducten inruilen voor tunnel of viaduct

De inwoners van de Ommer buurtschap Varsen vinden hun eigen verkeersveiligheid net wat belangrijker dan die van de fauna. Daarom stellen ze de provincie Overijssel voor om het miljoenenbedrag dat beschikbaar is voor de aanleg van twee ecoducten plus verkeerslichten op de oversteek van de Varsenerweg en de Hessenweg (N340), te besteden aan een ongelijkvloerse kruising op dat punt. Deze week is die wens besproken tijdens de algemene ledenvergadering van Plaatselijk Belang Varsen, en daarna verwoord in een brief aan Provinciale Staten van Overijssel.

In het kader van het project ‘Vechtdal Verbinding’ worden op de provinciale wegen in deze regio de komende jaren maatregelen genomen die de verkeersveiligheid en doorstroming moeten verbeteren. Ook in de buurt van Varsen. Daarbij gaat het om een ongelijkvloerse aansluiting van de N340 op de N48 (Hoogeveen-Raalte) met nieuwe ‘turborotonde’ ter hoogte van het Varsener viaduct, aanleg van een verkeersregelinstallatie op de oversteek van de N340 bij de Varsenerweg-Hessenweg West, een ecoduct voor wild over de N340 ter hoogte van de Hessenweg West en de Vlierbelten, en een soortgelijke wildpassage over de N48 tussen de Bossteeg en het Ommerkanaal.

Ecoducten

Beide ecoducten bij Varsen vergen een investering van tussen de 5 en 10 miljoen euro, zo schrijft Plaatselijk Belang. ,,Deze twee voorzieningen staan in schril contrast tot de oversteekmogelijkheden voor de inwoners van Varsen, fietsende scholieren, landbouwverkeer en recreatief verkeer. Voor hen wordt slechts voorzien in het gelijkvloers oversteken van de N340 met behulp van een verkeersregelinstallatie.’’ Plaatselijk Belang heeft al vaker gepleit voor een ongelijkvloerse kruising, in de vorm van een tunnel of viaduct. ,,Zo stond die ook in het oorspronkelijke plan’’, vertelt woordvoerder Ab Dekker van de Werkgroep N340/N48 Varsen.

Erg wrang

,,Maar zo'n vijf jaar geleden hebben Provinciale Staten een investeringsplafond voor Vechtdal Verbinding ingesteld en moesten plannen aangepast worden. Toen is de ongelijkvloerse kruising met de Varsenerweg geschrapt. Daar hebben we ons tegen verzet, na veel overleg is als doekje voor het bloeden een plan gemaakt voor verkeerslichten op dit punt. Maar de aanbesteding van het project verliep zo gunstig dat alle onderdelen binnen het beschikbare budget uitgevoerd kunnen worden. En daardoor kan het wild straks ongelijkvloers oversteken maar zijn wij aangewezen op de verkeerslichten. Dat vinden we erg wrang, daarom pleiten we nu nogmaals voor die ongelijkvloerse oplossing.’’ 

Wisselgeld

De investering in de twee ecoducten en de verkeerslichten kan volgens PB Varsen als wisselgeld dienen. Want echt nodig zijn die ecoducten ook niet, omdat er volgens Ab Dekker op enkele kruisingen na weinig verandert aan de uitvoering van de N340. ,,Er komen geen harde afscheidingen tussen de hoofdrijbanen en parallelwegen zoals vangrails. Wild is daardoor vrij om willekeurig waar de N340 over te steken en zal de vaste wildwissels dan ook blijven gebruiken en niet even omlopen naar Varsen om daar veilig over te kunnen steken.’’

PB krijgt eerst reactie

De brief van PB Varsen is ontvangen op het provinciehuis, maar de provincie wil nog geen reactie geven, vertelt woordvoerder Petra Timmer. ,,De brief is gericht aan Provinciale Staten, die moeten het eerst behandelen, daarna krijgt het PB-bestuur als eerste een reactie. Vervolgens informeren wij de media’’, legt Timmer de gebruikelijke gang van zaken uit.  

Vijf jaar

Aannemer BAM Infra trekt vijf jaar uit voor realisering van het project ‘Vechtdal Verbinding’. Daarbij worden de N340 tussen Zwolle en Ommen, de N48, en de N377 van Nieuwleusen tot aan Dedemsvaart aangepakt. De aannemer en de provincie hebben een zogeheten ‘Design & Construct-contract’ gesloten, waarbij BAM Infra verantwoordelijk is voor het ontwerp en de bouw. Dit jaar worden voorbereidende werkzaamheden uitgevoerd, zoals verleggen van kabels en leidingen. In het voorjaar van 2020 beginnen de echte wegwerkzaamheden. Daarbij worden eerst de N377 en N48 aangepakt en wordt het nieuwe tracé met twee keer twee rijbanen van de N340 tussen de aansluiting met de A28 bij Zwolle en de Ankummerdijk bij Dalfsen via het nieuwe viaduct over het spoor aangelegd. Daarna volgen de werkzaamheden aan de N340 tussen Dalfsen en Ommen, die eind 2023 moeten worden afgerond. Door deze fasering moet de overlast voor de omgeving en weggebruikers zoveel mogelijk worden beperkt. 

Vechtdal