Verlaging chaletbelasting Ommen gaat niet door

OMMEN - Het voorstel voor 5 procent verlaging van de tarieven forensenbelasting in Ommen is van tafel gehaald. Eigenaren recreatiewoningen willen terug naar 'oude' tarief van 2015.

Er komt geen verlaging van het tarief voor forensenbelasting in Ommen. Wethouder Ko Scheele trok donderdagavond in de raadscommissie een raadsvoorstel hierover terug omdat eigenaren van recreatiewoningen op tien parken in de gemeente dit een slecht plan vonden.

Verlagen
In een poging het protest te smoren tegen de vorig jaar doorgevoerde verhoging van de forensenbelasting, wilden burgemeester en wethouders deze voor dit jaar met 5 procent verlagen.

Omdat er 50.000 euro meer opbrengst was dan de gemeente had verwacht door de belastingverhoging, wilde de gemeente een 'gebaar' maken en dit geld teruggeven aan de betalers.

'Gebaar'
Harry Kruizenga, woordvoerder van de Ommer eigenaren van recreatiewoningen, liet in niet mis te verstane bewoordingen horen dat zijn achterban het absoluut niet eens was met het 'gebaar' van de gemeente. "Wij willen dat de tarieven terug gaan naar het niveau van 2015. Van een ander voorstel zult u van ons uit niets horen."

Wethouder Ko Scheele besloot, na overleg met het college van B en W, het voorstel van tafel te halen. "We stellen met spijt vast dat het voorstel blijkbaar in forensenland niet wordt geaccepteerd. Dat is jammer omdat het College het idee had met deze tegemoetkoming een goed voorstel te hebben. Het is immers niet strikt noodzakeilijk om de hogere inkomsten terug te sluizen naar de belastingbetaler. Dat geld vloeit nu in de Algemene Reserve van de gemeente.."

Juist op het punt van het hoogste tarief voor woningen met een WOZ-waarde van 140.000 euro of meer wilde de gemeente een gebaar maken. Volgens raadslid Hilbert Moerman van de PvdA zou door het schrappen van dat hoogste tarief een kleine groep eigenaren, het gaat om 37 woningen, relatief veel bevoordeeld worden. Hun jaartarief zou immers verlaagd worden van 1.550 naar 1.264 euro. Dat gaat nu niet door.

400 bezwaren
Tegen de forse verhoging van de tarieven voor forensenbelasting met ingang van 2016 zijn ruim 400 bezwaren ingediend. Daarvan is nu 90 procent afgedaan. Op een enkele na, zijn de bezwaren afgewezen. Twaalf bezwaarmakers hebben beroep aangetekend bij de rechter tegen de beslissing op het bezwaar.

Vechtdal