Volledig scherm
Karin Gibcus © Eigen foto

Workshop omgaan met lastige mensen voor Ommense vrijwilligers

Vrijwilligerswerk doen en omgaan met privacy, lastige mensen of veiligheid, hoe doe je dat? Hierover leidt coach Karin Gibcus vanavond een workshop in de Carrousel in Ommen.

De workshop is een initiatief van het Vrijwilligerssteunpunt Ommen. Hoe is het plan hiervoor ontstaan?

,,We hebben eerst een inventarisatie georganiseerd onder de vrijwilligers. Met de vraag: waar lopen jullie nu in het dagelijks leven tegenaan. Daar hebben we vier hoofdthema's uit gekozen."

Wat zijn die thema's?

,,Met stip op een staat 'grenzen stellen'. Maar juist als vrijwilliger, waar je toch dingen doet vóór een ander, en dus ook denkt vanuit een ander. Dan is het nog moeilijker om je grenzen te bewaken. En er zijn ook vrijwilligers die werken met een doelgroep die niet alles kunnen, of anders in het leven staan. Hoe bewaak je je grenzen, wat accepteer je wel en wat niet. Hoe ga je om met de betaalde krachten op de plek waar je vrijwilligerswerk doet.

Een ander thema is; hoe ga je om met lastige mensen. Wat mag je wel, wat mag je niet. Wat zijn de regels. Dat kunnen ook cliënten zijn, of medewerkers. 

Het derde onderwerp is: omgaan met privacygevoelige informatie. Je hoort en ziet heel veel. Wat hou je voor je. Wat mag je delen en met wie. Er gebeuren soms wel heftige dingen. Hoe doe je dat dan.

En als laatste hebben we het thema EHBO en veiligheid. Als vrijwilliger word je geacht EHBO te hebben in sommige situaties, maar niet altijd. Wat als er iets gebeurt, wat moet je dan doen of wat mág je doen. Ken je de regels? Ook dat verschilt tussen organisaties."

Hoe gaat de workshop in zijn werk?

,,Per thema wordt in groepjes gepraat over wat men lastig vindt en welke oplossingen anderen hebben gevonden. Op die manier maken we gebruik van de kennis die in de zaal is. Dat wordt later gedeeld met alle deelnemers. 

Tijdens de voorbereiding met Thea van Diepen van het Vrijwilligerssteunpunt, kwam het volgende voorbeeld aan bod. Iemand hoorde op de markt dat een ander de situatie van een bekende cliënt besprak met een kennis. Dat gebeurde met naam en toenaam. Vrijwilligers zijn meestal niet opgeleid op dat vlak, dus in die zin zit er ook wel training in. Wij proberen duidelijk te krijgen wat gepast is en hoe je het beter wel kunt doen." 

Wat zou je advies zijn?

,,Praat alleen anoniem over zo'n situatie. Maak van een meneer een mevrouw, of van een oudere en jongere, waardoor het voor een ander niet meer herkenbaar is. Zo kun je wel delen wat het met jou gedaan heeft."

Wat moet je als vrijwilliger bijvoorbeeld doen met lastige vaders of moeders langs de lijn bij het voetbalveld. 

,,Er zullen mensen zijn die het zelf makkelijk oplossen en zeggen 'je houdt nu je mond'. En anderen die dat écht niet makkelijk doen. Het is ook aan de vereniging om af te spreken met de vrijwilligers; wat doen we wel en wat doen we niet. Dan kan de vereniging dat ook communiceren in het clubblad. Maar ook bijvoorbeeld overblijfmoeders op school komen dit soort dilemma's tegen. Mogen ze wel of niet een kind aanpakken dat over de schreef gaat. De een zal het lastig vinden, de ander denkt, 'ik doe het even zo'. Of stel dat je wordt gevraagd als vrijwilliger op een (zorg)locatie en jij weet dat je buurvrouw of een kennis daar net ontslag heeft gekregen omdat er geen budget meer is. Ga jij dan als vrijwilliger haar werk doen? Wat doe je daarmee?  

De afronding is dan: wat zijn de lessen die we hieruit halen. Het is aan de deelnemers zelf te ontdekken wat de dilemma's zijn en hoe daarmee om te gaan." 

  1. Plek voor 6500 natuurgraven in Ommerbos

    Plek voor 6500 natuurgra­ven in Ommerbos

    Stichting Heidehof uit Eext mag op haar 25 hectare grote natuurgebied in Ommen tien procent gebruiken voor natuurgraven. Dat betekent dat hier circa 6500 eeuwigdurende graven gerealiseerd kunnen worden. Dat blijkt uit het ontwerp-bestemmingsplan voor dit gebied ten oosten van golfbaan Hoogengraven, dat nu ter inzage ligt. Het plan omvat verder de aanleg van 35 parkeerplaatsen, zandpaden en een 250 vierkante meter groot gebouw voor beheer en onderhoud. Daar staat tegenover dat ook de nodige aandacht wordt besteed aan natuur- en landschapsherstel in het bos.

Vechtdal