Volledig scherm
In het kader van ‘Ruimte voor de Rivier’ zijn onder andere bij Welsum/Veessen veel bomen gekapt. © Henri van der Beek

‘Nederland wordt er niet mooier op door al dat gekap’

Antwoorden van de weekVorige week vroegen we jou naar aanleiding van het nieuws dat Natuurmonumenten heeft besloten te stoppen met het kappen van bomen: wat is belangrijker: het klimaat of de biodiversiteit? Hieronder een deel van de reacties.

Van doel afgedwaald

Het klimaat is vele malen belangrijker dan biodiversiteit, ook in een klein land als Nederland. Wij laten deze wereld na aan onze kinderen en behoren deze goed te beheren en na te laten. Blijkbaar speelt de commerciële gedachte, namelijk de opbrengst van de verkoop van hout voor biobrandstof, een grotere rol dan zorg voor de toekomst. Schandalig en onbegrijpelijk dat instituties als Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer zover van hun doel zijn afgedwaald. Zij doen hun naam geen eer meer aan.
Marijke van Nieuwenhoven, Zutphen

Maakbare natuur

Klimaat is de moeder van de biodiversiteit. Dood je de moeder, dan sterft het kind. Al miljoenen jaren passen flora en fauna zich aan klimaatverandering aan. Een belangrijke drijfveer achter de grootschalige ontbossing door ‘de natuurbescherming’ is het Natura2000 beleid. Het idee van maakbare natuur in combinatie met gigantische Europese subsidies leidt nu tot de ‘noodkreet’ van Natuurmonumenten c.s. Gemakzuchtig pleit Natuurmonumenten voor het aanleggen van bossen buiten hun natuurgebieden. Tsja, die zijn recent door hen afgegraven, kaalgekapt en vermoerast. Het idee van maakbare natuur en Natura2000 moet daarom worden gestopt. De Europese geldkraan mag voortaan alleen voor bebossing open. Nu lijkt Natuurmonumenten op een fruitteler die eerst alle fruitbomen op eigen terrein omzaagt, en daarna vertelt dat we meer appels moeten eten.
Laurens Hoevenaren, Brummen

Betere natuur

Biodiversiteit is belangrijk en dat rechtvaardigt wat mij betreft de kap van bomen. Ook het initiatief om een tegel uit de tuin te halen en er planten voor terug te zetten, vind ik goed. Vooral nu de bij zo wordt bedreigd. De wereld kan niet zonder biodiversiteit. Soorten en ecosystemen zorgen bijvoorbeeld voor de productie van zuurstof, afbraak van dode dieren en planten, bestuiving van planten, waterzuivering en het beheersen van plagen. Ook hoeven de gekapte bomen op een andere plek niet gecompenseerd te worden, want het bos wordt omgevormd naar een andere, misschien wel betere vorm van de natuur. En dat maakt herplanten overbodig.
Marianne Steenbergen, Deventer

Geld- en werkverschaffing

Bij Natuurmonumenten lijkt het net als bij andere organisaties en bedrijven een verdienmodel en werkverschaffing te zijn. Waarom worden er - onder het mom van veiligheid - zeer oude bomen omgehakt in een overzichtelijke bocht met voldoende afstand tot de IJssel? Deze bomen staan er al twintig tot dertig jaar en vormen geen bedreiging. Bijna elk jaar komt de aannemer van Rijkswaterstaat bomen omhakken. Ze gaan steeds verder van de kant af kappen, omdat de meeste bomen dicht bij de IJssel al weg zijn. Het gehele landschap langs de IJssel is sterk veranderd de afgelopen jaren door rücksichtslos gekap.
John Steeghs, Zwolle

Geldelijk gewin

Zoals te doen gebruikelijk in Nederland dempt men een put nadat het kalf is verdronken, gezien alle lawaai met betrekking tot de bomenkap en de reactie van onze bestuurders om af te remmen. Alleen maar omdat mensen er langzaamaan genoeg van hebben. Tot onze grote verbijstering is er in- en om Ugchelen op grote schaal gekapt. Een aantal jaar geleden las ik een artikel over beplanting langs de snelweg, in dit geval de A1. De voordelen waren o.a. dat hierdoor meer CO2 en fijnstof zou kunnen worden opgenomen. Als ik nu over de A1 rij, zie ik het tegenovergestelde: gekapte hout. Het is treurig dat er met de natuur wordt omgesprongen zoals recentelijk is gedaan. Men ontkent niet eens dat gekapt hout noodzakelijk is als brandstof. Ik kan me niet aan de indruk onttrekken dat deze kap is ingegeven door geldelijk gewin.
W.A. Jamin, Ugchelen

Groene assen

Mij valt het al langer op dat er wel heel veel bomen gekapt worden of veel te rigoureus gesnoeid wordt: langs wegen, langs de spoorlijn, in parken, bosjes en bossen. Ik vind dat dit moet stoppen. In plaats hiervan moet uiteraard wel (duurzaam) onderhoud plaatsvinden en de veiligheid in de gaten worden gehouden, echter veel kleinschaliger dan nu het geval is. Bovendien zouden er zo veel mogelijk bomen moeten worden bijgeplant: in straten, op speelplekken, in parken, op pleinen. Hierdoor verkrijg je groene assen, wat goed is voor insecten, vogels en voor het klimaat natuurlijk. Je zult zien, Nederland zal een stuk mooier en aangenamer worden.
Ruud Mentink, Apeldoorn

Klimaat

Ik vind heden ten dage het klimaat belangrijker dan biodiversiteit, want bij een slecht klimaat gedijt de biodiversiteit ook niet goed.
W.A. Jolij, Zutphen