Schoolleider Hannah de Vos- Beckers met architect Michaël de Vos voor Aventurijn. Een deel van de school wordt na een brand weer opgebouwd.
Volledig scherm
Schoolleider Hannah de Vos- Beckers met architect Michaël de Vos voor Aventurijn. Een deel van de school wordt na een brand weer opgebouwd. © Maarten Sprangh

Onderwijzer heeft ruimte nodig zodat leerkracht ook weer een écht vak wordt

Staken…..Tja, dat doen alleen leerkrachten op de door de overheid bekostigde scholen. Onze school Aventurijn in Loenen is niet bekostigd.  We voldoen aan de basisvoorwaarden van de onderwijsinspectie, maar krijgen geen geld uit Den Haag omdat dit ten koste van onze onderwijsvisie zou gaan.

De begeleiders krijgen op Aventurijn een kleine vergoeding, zodat we de ouders een niet ál te hoge vergoeding hoeven te laten betalen. Staken heeft bij ons dus geen zin. Wij kiezen hiervoor. We knopen de eindjes aan elkaar en zouden maar wat graag een salaris krijgen van een leerkracht...

In Nederland is er onderwijsvrijheid, zegt men. Tenminste, als je aan 100.000 voorwaarden voldoet. Dan mag je subsidie krijgen, maar ben je ook je vrijheid kwijt om onderwijs te maken dat je passend vindt voor de kinderen die je onder je hoede hebt. Voor wat hoort wat. Dan heb je alleen nog de vrijheid om je school een leuk sausje te geven: Vrije school, Montessori, Jenaplan, christelijk etc. Maar ondertussen moet iedereen hetzelfde doen, anders raak je je centen kwijt. 

Buiten de boot

Met handen en voeten gebonden aan de regels die de overheid telkens weer bedenkt: rapporten, referentiekaders, toetsen en dergelijke. Kinderen met z’n dertigen tegelijk door een programma heentrekken. Daar krijg je kinderen van die buiten de boot vallen: te druk, te slim, te dom, te apathisch. Maar gelukkig zijn daar de stempels voor en de remedial teachers. Voor wie is dit systeem nog dienend? In ieder geval niet voor de leerkrachten en niet voor heel veel kinderen…

Hoe fijn zou het zijn als leerkrachten ontspannen voor de klas kunnen staan? Dat ze de vrijheid hebben om hun groep te begeleiden zoals zij zien dat goed is voor hun kinderen. Als het vak leerkracht ook weer een écht vak mag worden voor wijze mensen die de ruimte en het vertrouwen krijgen van de overheid dat zíj de specialisten zijn en weten wat goed is voor de kinderen.

Hoge eisen

Maar wat als de overheid zulke hoge eisen stelt aan de leerkrachten, dan kan je ook verwachten dat diezelfde leerkrachten daar hun eisen tegenover stellen.

Op Aventurijn werkten wij afgelopen week gewoon door. Wij proberen wij onze vrijheid zo lang mogelijk te behouden, dan maar geen subsidie. De voldoening halen we vooral uit de wijze waarop we onze leerlingen zien groeien.

Hannah de Vos-Beckers

Schoolleider Aventurijn in Loenen