Staatsbosbeheer wil in natuurgebied Engbertsdijksvenen het beschermde hoogveen herstellen door kades en dijken aan te leggen en zo water vast te houden. Maar boeren en omwonenden zijn bang voor wateroverlast en legden via de Raad van Staten het plan stil.
Volledig scherm
Staatsbosbeheer wil in natuurgebied Engbertsdijksvenen het beschermde hoogveen herstellen door kades en dijken aan te leggen en zo water vast te houden. Maar boeren en omwonenden zijn bang voor wateroverlast en legden via de Raad van Staten het plan stil. © Wouter Borre

‘Vernatting verhoogt kans op muggenplaag en mislukte natuur’

OPINIEVernatting van natuurgebieden is niet zo simpel als het lijkt, zeggen ervaringsdeskundigen Frank van Noppen en Laurens Hoevenaren in reactie op het idee van tuinman Jan Overmars om natuurgebieden te verbeteren door vernatting. ‘Ingrijpen in de waterstand van natuurgebied heeft rechtstreeks effect op landbouw, bedrijven en woningen.’

13 reacties

 • G. Schouten

  6 dagen geleden
  Dat Waterschappen hier een extra taak bij hebben gekregen lijkt mij een gezonde zaak. Dat er waterreservoirs moeten komen is waarschijnlijk een must. Maar de grondwaterstand overal nu verhogen valt afteraden. Voorbeelden tunnelelementen aquaduct Prinses Margriettunnel. Afsterven bepaalde boomsoorten. Schade aan kabels, leidingen. Kruipruimten. Omhoogdrukken ondergrondse kelders/garages, wegen. Natte natuurgebieden rondom afdammen.
 • B Zieleman

  1 week geleden
  Ondergrondse vernatting misschien?
 • G. Schouten

  1 week geleden
  Zelfs in de 80 jarige oorlog zijn er meer Spaanse soldaten overleden aan de malariamug dan aan een stukje lood. Een groot aantal vaarten en grachten zijn begin vorige eeuw gedempt om de muggen. Nu moet ineens alles worden vernat. Zelfs bij pluimveebedrijven, waardoor de vogelgriep door trekvogels en ganzen verspreid kan worden. Zo'n zoönose kan gemakkelijk via wilde dieren verspreid worden onder.. vul zelf maar in. Nou, dan geven wij toch de boeren weer de schuld en niet de hydro- en ecologen.
 • hans middendorp

  1 week geleden
  Wat een sombere insteek. Vernatting betekent verhoging van het waterpeil en grondwaterpeil. Het waterschap zal dat doen in geleidelijke stappen. Denk vooralsnog aan een verhoging van 10 of 20 cm. Dat is dus "natter" maar niet "drassig". In Nederland komen tientallen soorten muggen voor, die lang niet allemaal ziekten overbrengen. Aandacht voor malaria en West-Nijlvirus is nodig, want met de klimaatverandering krijgen de muggensoorten die deze ziekten overbrengen, inderdaad meer kans
 • Hendrik Willemsen

  1 week geleden
  @gerrit de Goeij. DIt is geen reclame voor LTO e.d. Heb je het stuk wel gelezen? Je hebt het over de wet, maar ook de plannen van b.v. provincies voldoen aan de wet. Alleen vinden bepaalde mensen dat niet voldoende. Bij een gezonde leefomgeving horen ook geen muggenplagen, teveel gebieden die als natuur worden gekenmerkt. Ik herken het volkomen. De ooievaars zijn hier ook een plaag geworden, compleet doorgeschoten natuurbeleid. Ik woon er midden tussen, jij ook Gerrit?