Heide in de buurt van Vierhouten.
Volledig scherm
Heide in de buurt van Vierhouten. © ANP

Waarom laten we de boeren de natuurgebieden niet beheren?

‘Geweldig wat een oplossing heeft Den Haag: boeren weg en hun stikstof ruilen voor woningbouw, extra vliegbewegingen, allerlei andere projecten en industrie. Kortom een oplossing van niets.’ Dat vindt Jaap Majoor uit Laag Zuthem. 

Je hoeft helemaal geen geleerde te zijn om een beetje te begrijpen hoe het in elkaar steekt. De boer produceert ons voedsel. Zijn planten (gras, akkerbouwproducten, groenten en fruit) nemen stikstof en CO2 op en leveren schone zuurstof terug. Deze getallen neemt de overheid voor het gemak niet mee, onbegrijpelijk. Dit past zeker niet met hun plannen om de boer weg te pesten.

Koeien

Het gras waar allerlei weidevogels, insecten en andere dieren ook in leven, eten de koeien op. De koeien leveren vlees en melk, om zo ook door de mens geconsumeerd te worden. Essentiële bouwstoffen voor ons mensen. Onze koeien en wij mensen stoten weer CO2 en stikstof uit. Deze uitgestoten CO2 en stikstof worden wel door Den Haag meegeteld. Niet de CO2 en stikstof die het gras opneemt.

Esgronden

Nu roepen de natuurinstanties weer volop: alle hei vergrast om aan te geven hoe erg de stikstofvervuiling is. Wat een onzin. In de geschiedenisboeken staat: de boeren waren vroeger op de schrale zandgronden zo arm, dat zij vele honderden jaren de hei afplagden om in de potstal te strooien. Met dit strooisel bemesten zij hun akkers om toch een gewas te oogsten. Immers zij hadden geen kunstmest en slechts een paar koeien, kippen en schapen. Zo zijn alle esgronden in Nederland ontstaan en zijn de heidegronden onderhouden.

Quote

In plaats van de hei te onderhou­den, rijden zij liever met hun grote 4 x 4 rondjes over de hei met de verrekij­ker en dan maar roepen: wat erg dat de hei verdwijnt

Per keer, wanneer de boeren de hei afplagden, verschraalden zij de grond door ongeveer 100 kilo stikstof van de hei af te voeren. 500 jaar terug was er geen verkeer, geen fabrieken, vliegtuigen en zogenaamde megastallen. Toch moest de hei toen al afgeplagd worden om niet te vergrassen en bleef zo een gezonde mooie heide. Nu plaggen de boeren de hei niet meer af, want zij hebben zelf nu net genoeg vee om hun akkers te bemesten. Nu zou de eigenaar van de hei ( lees de natuurorganisaties) de hei zelf moeten onderhouden door de hei af te plaggen. In plaats van de hei te onderhouden, zo de boer vroeger de heide altijd onderhouden heeft, rijden zij liever met hun grote 4 x 4 rondjes over de hei met de verrekijker en dan maar roepen: wat erg dat de hei verdwijnt.

Om tafel

Waarom laten we de boeren de natuurgebieden niet beheren? Stel een boer krijgt 10 hectare hei erbij om te beheren. Het plan is dan: ieder jaar een deel heide afplaggen . Zo worden de zeldzame planten bewaard. Dit plagsel gebruikt de boer dan om het organisch stofgehalte van zijn productiegronden te verbeteren, zodat zijn grond nog meer CO2 kan omzetten in koolstof. Verder gaan wij met hem om tafel en samen proberen de stikstofuitstoot nog verder te verlagen.

Voordelen

Dit heeft alleen maar voordelen voor iedere burger in Nederland: het aandeel van de landbouw op onze totale handelsbalans blijft behouden, het voorkomt massaontslagen bij alle toeleveranciers en verwerkers van de agrarische producten, de natuur wordt beheerd door mensen die verstand en liefde voor de natuur hebben, we zijn verzekerd van voedsel, dat met de minste milieubelasting wordt geteeld door onze eigen boeren, we hoeven dan niet verplicht genetisch gemanipuleerd voedsel uit het buitenland te consumeren met alle gevolgen van dien, veel lagere kosten van het natuurbeheer voor de samenleving, om de natuurgebieden te begrazen kan de boer zijn eigen vee gebruiken

Jaap Majoor is eigenaar van mechanisatie- en loonbedrijf Kooijker van Dieren in Laag Zuthem.