Volledig scherm
Veel recreatiewoningen op de Veluwe staan leeg.

‘Zolang er geen betaalbare huizen zijn, moet je op een vakantiepark kunnen wonen’

Antwoorden van de weekVorige week vroegen we u: is harder optreden tegen permanent wonen op een vakantiepark nodig of moeten kwetsbare mensen en ‘spoedzoekers’ hier juist terechtkunnen? Hieronder een deel van de reacties.

Geen keuze

Ik begrijp niet waarom mensen niet op een vakantiepark zouden mogen wonen. Wij hebben een aantal jaren op droomparken gewoond. Wij hebben daar mensen ontmoet die geen duur huis in de vrije sector kunnen betalen of die gescheiden zijn en geen huis kunnen vinden. Deze mensen hebben weinig keuze. Ze kunnen op een zolderkamertje gaan wonen of in een (goedkope) bungalow op een vakantiepark. Van gemeenten mag je niet permanent op een vakantiepark wonen, maar ze bieden ook geen alternatief.
Gerda Modderkolk

Woningzoekers

Als deze bewoners huur/hypotheeklasten en (gemeentelijke) belastingen betalen en zij volwaardig deel uitmaken van onze maatschappij, vind ik permanente bewoning geen probleem. Tenzij de gemeente/provincie of de staat een goed betaalbaar alternatief kan verzorgen. Maar daar zijn zij mijns inziens totaal niet toe in staat. Ik ben net na de Tweede Wereldoorlog geboren en ik weet niet beter dan dat er in ons land altijd woningnood is geweest. Eerst kreeg de oorlog de schuld, maar na de bevrijding veranderde niets. Volgens mij is het de veelal starre, betuttelende regelgeving die na de oorlog is bedacht. Alles moet via het boekje in Nederland, hoewel dit het mooiste land ter wereld. Het is de staat, de provincie en de gemeente die zorgt voor de woningtekorten. Dus het wonen op vakantieparken gewoon (blijven) toestaan, maar dan wel door bewoners die in de betreffende gemeenten als woningzoekenden zijn ingeschreven.
Nico Imhoff, Zutphen

Moeilijke periode

We hebben het slechts over 10 procent van de recreatiewoningen die permanent wordt bewoond. En we hebben het over mensen die het moeilijk hebben. Ik zie geen probleem. Iedereen kan te maken krijgen met een moeilijke periode. Met toezicht en leefregels moet permanente bewoning geen probleem zijn.
Femma Kuiper

Bepaal per park

In de Noordwest-Veluwe hebben we een paar honderd vakantieparken waar mensen, om uiteenlopende redenen, permanent verblijven. Dit grotendeels door verkeerd politiek beleid door de jaren heen van diezelfde gemeenten. Er wordt te weinig gebouwd, en als er gebouwd wordt voor de verkeerde doelgroepen. Nu wil men deze vakantieparken revitaliseren, terwijl de vraag naar recreatieve verhuur in Nederland niet groeit. Ook worden verkeerde argumenten gebruikt om de permanente bewoning om te vormen naar recreatieve verhuur. Het is goed voor de lokale economie, zeggen de gemeenten. Dit wordt door de vereniging BVVW (landelijke Belangenvereniging Vrij Wonen) tegengesproken. Recreatieve verhuur levert ongeveer duizend euro per jaar per woning op voor de lokale economie, terwijl dit voor permanente bewoning minstens twintig keer zoveel is. Dus gemeenten, neem een voorbeeld aan hoe gemeente Harderwijk heeft besloten. Bepaal welke parken recreatief, welke gesloten en welke een woonwijk moeten worden. Een goede richtlijn daarvoor is hoe de eigendomssituatie van grond, woning en parkexploitatie is. Dit zou voor veel eigenaren van woningen of parken heel veel duidelijkheid geven, waardoor men weer durft te kopen en te investeren. Hierdoor kunnen we de verloedering en de criminaliteit op de juiste wijze tegengaan. Wat de lokale middenstand en ook de gemeenten alleen maar goed zal gaan doen.
Cees Verhulsdonk, Ermelo 

Tijdelijk

Als verhuurder van chalets weet ik dat slechts een klein deel permanent op vakantieparken woont, de rest wordt recreatief of tijdelijk (drie tot zes maanden) gebruikt. Bijvoorbeeld door mensen die tussen twee woningen zijn, een relatiedip hebben of anderszins. De parken voorzien in een behoefte die gemeenten met beide handen aan zou moeten grijpen, bijvoorbeeld door deze groep mensen acht tot twaalf maanden per jaar te gedogen. Laat deze mensen zich verplicht inschrijven bij de gemeente en zorg dat ze na afloop van deze periode ook daadwerkelijk vertrekken en zich weer uitschrijven.
Will de Groot, Epe

Bouwen, bouwen en nog eens bouwen

In tijden van woningnood, zoals nu het geval is, is het waanzin om mensen die permanent in hun vakantiewoning wonen uit te zetten. Deze mensen wonen daar, omdat er niks anders beschikbaar is. In deze regio moet je zes tot acht jaar ingeschreven staan als woningzoekende om in aanmerking te komen voor een sociale huurwoning. Deze mensen kunnen toch niet in een kartonnen doos gaan wonen? We hebben het in Nederland in totaal over 160.000 mensen die illegaal op een vakantiepark wonen. Je zal dus handhaving om moeten zetten in toezicht. Parken waar recreatiewoningen staan die geschikt zijn voor permanente bewoning legaliseren, en bouwen, bouwen en nog eens bouwen.
Ton van de Rijt, Oisterwijk

Heksenjacht

Ik vind dat voor woningzoekenden die al jaren op een wachtlijst staan ook een dak boven hun hoofd verdienen. Er staan veel huisjes leeg op vakantieparken, maak daar gebruik van en stop met deze heksenjacht.
Jits Petersen, Harderwijk 

Vakantie vieren

Het plaatsen van bepaalde doelgroepen op een park bedoeld voor recreatie maakt dat als dit bekend is de overige chalets of huisjes niet meer recreatief verhuurbaar zijn. Want niemand wil vakantie vieren naast een groep die mogelijk voor overlast zorgt. En dit heeft verstrekkende gevolgen voor de recreatieve verhuurder die merkt dat er weinig animo is voor zijn chalet.
Anita Duijvelshoff, Hillegom

Vestigen

Een groot deel van de mensen die op vakantieparken wonen zijn jaren geleden uit de steden hier komen recreëren en willen zich hier, als ze op leeftijd zijn, definitief vestigen. Deze mensen schrijven zich vaak in bij een gemeente, maar komen vaak niet in aanmerking voor een betaalbare huurwoning. Te weinig betaalbare woningen is het probleem. De oplossing is woningen bijbouwen.
Ron van de Kamp, Ermelo

Lees hier meer opinie

}xml:space="preserve">
Download hier de nieuwe app van de Stentor!Klik hier voor iPhone/iPad .. of hier voor Android (bijv. Samsung)