Volledig scherm

Aantal nachtzwaluwen op Sallandse Heuvelrug stabiel

HAARLE - Het aantal broedparen nachtzwaluwen op de Sallandse Heuvelrug is vergeleken met vorig jaar nagenoeg gelijk gebleven.


Dat bleek uit de jaarlijkse nachtzwaluwtelling die onlangs werd uitgevoerd door vrijwilligers van diverse natuurorganisaties. Het aantal paren dat dit jaar op de Sallandse Heuvelrug werd vastgesteld, is 90. Dat is één broedpaar meer dan in 2015, maar acht minder dan in 2014. De lichte daling ten opzichte van 2014 is mogelijk te wijten aan slechte weersomstandigheden in 2015 en 2016 tijdens de trek vanuit Afrika naar Nederland.

Over het algemeen schommelt het aantal broedparen de laatste jaren rond de 90 terwijl in 1995 nog maar 28 paren werden geteld. Wat de exacte oorzaken zijn van deze toename is moeilijk te zeggen. Wel is duidelijk dat zowel mondiale als landelijke en regionale factoren een rol spelen.

Eén van de oorzaken van de toename kan een betere overleving in de overwinteringsgebieden beneden de Sahara zijn. Daarnaast valt te denken aan positieve klimatologische effecten in het Nederlandse broedgebied die zorgen voor meer voedsel voor de nachtzwaluw in de vorm van meer grotere nachtinsecten. Ook wordt er sinds 1991 gewerkt aan het verbeteren van de heidebiotoop, het broedgebied van de nachtzwaluw. Deze maatregelen zijn in eerste instantie bedoeld voor het behoud van de korhoen, maar hebben positieve effecten op de gehele vogelbevolking van de Sallandse heuvelrug.

De nachtzwaluwtelling werd voor de 22e opeenvolgende keer gehouden.