Volledig scherm

Actieplan Sport en Bewegen voor gezonde verenigingen in Zwolle

ZWOLLE - Zwolse sportverenigingen actief en gezond houden. Dat is het doel van het Actieplan Sport en Bewegen dat Zwolle in samenspel met de sportverenigingen in de stad heeft gemaakt.

Zwolle geeft de verenigingen de ruimte om de (meer)waarde van sport te vergroten. De thema's die gezamenlijk zijn gekozen zijn: samenwerking, verdienvermogen en sportverenigingen als professioneel maatschappelijke partners.

Het actieplan komt voort uit het zogenoemde stadsgesprek met vele betrokkenen uit de Zwolse sportwereld en het Zwolse sportcongres. De dialogen gingen over de stand van zaken bij de verenigingen, over toekomstige ontwikkelingen, over kansen en bedreigingen en vooral ook over mogelijkheden om negatieve trends te keren. Wat dat laatste betreft gaat het ook in Zwolle over de beperktere actieve betrokkenheid van veel sporters bij hun vereniging en de bezuinigingen die de gemeente ook op het terrein van sport moet toepassen.

Voornemens uit het actieplan zijn bijvoorbeeld het verruimen van de mogelijkheden op sportparken, het stimuleren van vitale samenwerkingen en nieuwe concepten en het verschuiven van het sportaanbod voor doelgroepen als senioren en gehandicapten van instellingen naar sportverenigingen.