Volledig scherm

Architectuur Lokaal en gemeente Zwolle houden bijeenkomst over toekomst van Zwolle-Zuid

ZWOLLE - Zwolle krijgt een omgevingsvisie met de werktitel 'Mijn Zwolle van morgen'. Deze visie actualiseert het huidige structuurplan en geeft richting aan de groei en ontwikkeling van de stad tot 2030, zowel regionaal als op stads- en wijkniveau. In dat kader organiseren Architectuur Lokaal en de gemeente Zwolle vrijdag 11 november een ontwerpatelier over de toekomst van Zwolle-Zuid.
In het ontwerpatelier komen vragen aan bod als: Hoe kan de wijk duurzamer worden? Welke voorzieningen zijn nodig voor de vergrijzende bevolking? Kan betere inrichting van de openbare ruimte een bijdrage leveren aan de gezondheid van bewoners? En sluit het woningaanbod aan op de toekomstige inwoners? De gemeente Zwolle presenteert de opbrengst dinsdag 29 november aan de gemeenteraad tijdens een openbare bijeenkomst. Ook worden de resultaten gebruikt voor het opstellen van de omgevingsvisie. Het atelier wordt 11 november gehouden in een leegstaande winkel in het winkelcentrum van Zwolle-Zuid en is om 13.30 uur en wordt om 17.30 uur herhaald. Aanmelden via stef.bogaerds@arch-lokaal.nl.