Volledig scherm

Asfalteringswerkzaamheden 'Stenenbuurt' op 't Harde

'T HARDE - De firma Schagen voert van maandag 15 tot en met dinsdag 23 augustus asfalteringswerkzaamheden uit in de straten gelegen tussen de Munnikenweg en Oude Brandweg en tussen de Bovenweg en Granietstraat.

Er wordt op deze straten een nieuwe asfaltlaag aangebracht. Stratenmakers zijn al enkele weken bezig om trottoirbanden recht te zetten en trottoirs te herstellen. Na de asfalteringswerkzaamheden zal het herstellen van trottoirs doorgaan. Verder zullen er op enkele locaties extra parkeervakken en enkele verkeersmaatregelen worden gerealiseerd. De direct betrokken bewoners ontvangen hierover bericht.