Volledig scherm

ChristenUnie Overijssel sluit statenjaar af met waterschapsdag

OVERIJSSEL - De provinciale Statenfractie van de ChristenUnie sluit het statenjaar af met een water- en waterschapsdag.

Woensdag 13 juli gaat de fractie op stap met alle waterschappers die in Overijssel voor de ChristenUnie actief zijn. Tijdens deze dag worden zij breed geïnformeerd over de vraagstukken waar de waterschappen nu mee te maken hebben. Zo wordt Vechterweerd in Dalfsen bezocht. Hier krijgt de fractie informatie over 'Ruimte voor de Vecht' en de ontwikkelingen die hier nog te verwachten zijn. Ook de bescherming tegen hoog water en de waterveiligheidsopgaven komen aan de orde. Daarna vertrekt het gezelschap naar Varsen, waar boerderij Dunnewind wordt bezocht. Deze boerderij is eigendom van de provincie. In Ommen wordt vervolgens de haven bezocht en wordt er toelichting gegeven op het project 'Ruimte voor de Rivier'.

De dag wordt samen met de vertegenwoordigers van de waterschappen afgesloten met een informele bijeenkomst. Zowel het Waterschap Vechtstromen als het Waterschap Drents Overijsselse Delta zijn vertegenwoordigd. Tijdens de bijeenkomst staan de bevaarbaarheid van de Vecht en de waterwinning in Overijssel centraal.