Volledig scherm

De Groene Visite bezoekt ouderen in verzorg- en verpleeghuizen in Overijssel

OVERIJSSEL - Natuur en Milieu en ouderen belangenorganisaties zijn in 2014 gestart met het project De Groene Visite.

Met dit project bezoeken speciaal hiervoor opgeleide vrijwilligers aan huis gebonden ouderen. Met behulp van thematische natuurkoffers worden herinneringen aan vroeger opgehaald en zo ontstaan vanzelf leuke, emotionele of grappige anekdotes. Het doel hiervan is om de ouderen uit hun sociale isolement te halen. Het project wordt vanuit vijf regio's in Overijssel uitgevoerd en kent ruim veertig actieve vrijwilligers. Een regio telt ongeveer vijf tot tien vrijwilligers, waaronder een coördinator. Deze coördinator schrijft zorginstellingen aan en plant bezoeken. De vrijwilligers werken voornamelijk in duo's. In 2016 en 2017 krijgt De Groene Visite financiering van het VSB-fonds.

Alle vijf de regio's waar in Overijssel mee gewerkt wordt, staan open voor nieuwe vrijwilligers. Nieuwe vrijwilligers krijgen een basistraining over natuur, zorg en gesprekstechnieken. Tevens krijgen zij een handboek met instructies en tips. Bij voldoende interesse worden er dit najaar op diverse locaties in Overijssel informatiebijeenkomsten georganiseerd. Belangstellende vrijwilligers kunnen zich voor deze bijeenkomsten aanmelden bij Natuur en Milieu Overijssel.