Volledig scherm

Gemeentelijke regelingen kinderopvang worden toegankelijker

DEVENTER - Ouders die geen kinderopvangtoeslag van de Belastingdienst krijgen, kunnen nu nog via vier verschillende gemeentelijke regelingen een tegemoetkoming in de kosten aanvragen.


Vanaf 1 januari hoeft dat niet meer, omdat kindcentra straks zelf de betaling met de gemeente Deventer regelen. Het betreft regelingen zoals de Sociaal Medische Indicatie, kinderopvang in het kader van Re-integratie, Vroeg- en Voorschoolse Educatie (VVE) en peuterspelen. Soms is het onduidelijk welke regeling van toepassing is. Bijvoorbeeld als ouders een inburgeringscursus volgen en het kind een taalachterstand heeft (VVE). Als deze financiële ondersteuning straks centraal geregeld wordt, hoopt de gemeente onduidelijkheid te voorkomen en de toegankelijkheid van de ondersteuning te verbeteren.

Ouders, kindcentra en ook scholen in Deventer zijn positief over de extra kinderopvang en aandacht die via de bestaande regelingen geboden kan worden als ouders of kinderen in de knel komen.