Volledig scherm

Morren achtervolgt Veldhoen

De mededeling van het college staat in schril contrast met de vorige week binnengehaalde druivenoogst op wijngoed Morren. Terwijl Oosterwolde binnenkort een fraai streekproduct rijker is, wil bestuurlijk Oldebroek weten of het wijngoed überhaupt nog perspectief heeft. Het wijngoed ontbeert namelijk een aanspreekpunt, nu het stichtingsbestuur is opgestapt.

Die wierp de handschoen in de ring door alle ruis rond het project. Aangespoord door Algemeen Belang Oldebroek vraagt het college zich nu hardop af met wie het zaken moet doen?Het bestemmingsplan moet immers worden gewijzigd, maar zonder duidelijke initiatiefnemer is dat een lastig verhaal. "Omdat het landgoed officieel een agrarische bestemming heeft, mogen er geen wijnranken staan. Dit valt onder zogenaamde 'meerjarige teelt' en hiervoor moet het bestemmingsplan herzien worden", aldus het college. Dat wil in principe geen roet in het eten gooien. De maatschappelijke betekenis van het project, dagbesteding voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en recreatie, wordt volmondig onderschreven. Maar het traject dreigt spaak te lopen nu een duidelijk gezicht door het opgestapte bestuur ontbreekt. Daarom wordt er weer een beroep gedaan op oud-wethouder Gerrit Jan Veldhoen, tegenwoordig wethouder in Kampen. Veldhoen stond in 2010 aan de basis van het wijngoed, dat al ras werd uitgebreid met een gelijknamige herberg. Namens de Regio Noord Veluwe, waar hij lid was van het dagelijks bestuur, diende hij twee jaar geleden een projectvoorstel in bij de provincie. Die bestreed de recessie door werkgelegenheidsprojecten met subsidie te steunen. Morren was ideaal voor mensen in de sociale werkvoorziening, waarmee zijn geesteskind ook een ideëel karakter droeg. Veldhoen vertrok zoals gezegd tussentijds naar Kampen, juist op het moment dat vooral ABO en mindere mate het CDA zich begonnen te roeren. Hoewel niemand de goede bedoelingen bediscussieerde, rommelde volgens deze partijen de aanpak en invulling van het project. Steen des aanstoots vormde een lening van de gemeente Oldebroek van één miljoen euro aan Stichting Boerderij en Landschap die monumentale boerderijen opkoopt en restaureert. En de kruitdampen zijn nog steeds niet opgetrokken, nu ABO antwoord heeft gekregen op haar schriftelijke vragen. Volgens raadslid Huub Verberk ligt het initiatief in alle opzichten op zijn gat. "Vrij snel werd wel duidelijk dat dit initiatief niet goed was. De planten werden niet of onvoldoende verzorgd, de grond was niet geschikt, het bestuur van de stichting stapte op en de tien mensen die er zouden werken zijn al weer weg. Dit was te groot opgezet met te weinig leiding. Een wijngaard beginnen is een heel aparte tak van sport. Niemand in de regio heeft hier verstand van."

Zijn partij, die Veldhoens integriteit meermaals publiekelijk aan de kaak stelde, blijft het college bestoken met vragen rondom het project. Het Oldebroekse bestuur wil nu met Veldhoen om tafel, om te weten waar het aan toe is. Voor 1 december moet deze duidelijkheid geven over het voortbestaan van de stichting en het perspectief van diens oorspronkelijke plannen. Die staan volgens Veldhoen nog steeds recht overeind. Hij zal zich opnieuw op zijn geesteskind moeten storten om het project echt tot bloei te laten komen.