Volledig scherm

Nieuws is niet gratis

APELDOORN - Vanaf 1 mei bewaakt deze krant haar auteursrecht zorgvuldig. Misbruik wordt bestraft. Maar legaal hergebruik wordt juist makkelijker.

Nieuws uit de eigen regio is belangrijk. Lezers van de Stentor (krant en site) zijn zich dat goed bewust.En dat geldt voor al die honderdduizenden lezers van alle regionale kranten in Nederland. Maar er zijn kapers op de kust: steeds meer partijen gaan aan de wandel met de producten van de krantenredacties.

Het nieuws wordt uit onwetendheid overgenomen dan wel schaamteloos 'gepikt' en op de sites van bedrijven, verenigingen, hobbyisten en andere particulieren geplaatst. De Stentor en de andere Wegener-dagbladen roepen dat misbruik nu een halt toe.

In journalistieke producties wordt veel geïnvesteerd. Een verslag van een vergadering, van een sportwedstrijd, een artikel over een wijziging van de verkeerssituatie in een stad of dorp; je kunt het pas goed schrijven als je de achtergronden kent, de juiste bronnen hebt geraadpleegd. Vakkennis, ervaring en kennis van (en liefde voor) het gebied zijn daarmee elementen die onmisbaar zijn om tot een goed product te komen. Dat betekent dat kranten in hun regio's veel mensen inzetten die veel tijd in het nieuws stoppen.

Het geld dat daarvoor nodig is wordt opgebracht door lezers (abonnees) en adverteerders. Websites investeren vaak niets, maar roven domweg het werk van dagbladen en andere professionele nieuwsmakers. Met dat nieuws worden vervolgens wel adverteerders gezocht en zo verdienen deze sites aan het werk van professionele redacties. Daarmee doen ze de uitgeverijen tekort, maar indirect ook de betalende krantenlezer. En ze maken het betalen voor een krant minder noodzakelijk. De krant wordt dus met haar eigen nieuws beconcurreerd.

De Stentor en de andere Wegener dagbladen laten dit niet langer passeren. Illegaal hergebruik wordt aangepakt! Tegelijk willen we legaal hergebruik vergemakkelijken en bevorderen. Wegener, het moederbedrijf van de Stentor, heeft daartoe het project Cohors in het leven geroepen. Bij de Gelderlander en De Twentsche Courant Tubantia is al proefgedraaid en vanaf 1 mei doen alle titels mee, dus ook de Stentor.

Cohors is Latijn en staat voor 'de bewaker van het huis'. Dat is dus precies wat we gaan doen: ons huis bewaken zodat het niet wordt leeggeroofd.

Met de Auteurswet in de hand worden vanaf 1 mei alle pagina's (uit de krant en van de site) ingescand door opsporingsbureau Auxen uit Eindhoven. Dat bedrijf is gespecialiseerd in dit werk en wordt daarom al door veel Nederlandse kranten ingehuurd. Auxen heeft zoekmachines die de teksten van de krant vergelijken met wat er allemaal op het internet (inclusief de sociale media) circuleert. Als teksten of foto's identiek of bijna identiek zijn aan wat de redactie van de Stentor produceerde, dan wordt gekeken of er echt sprake is van overname zonder toestemming.

Auxen speurt dus het hele internet af en kijkt niet alleen naar nieuwssites. Ook sites van verenigingen, bedrijven, instellingen worden gecontroleerd. Net als thematische sites over bijvoorbeeld gezondheid, hypotheken, culturele activiteiten of branden en ongelukken. En ook de sociale media worden gecontroleerd.

Wat gebeurt er als misbruik van onze producten wordt geconstateerd? Dat hangt er een beetje van af. Als het erop lijkt dat een particulier uit onwetendheid heeft gehandeld, treden we minder hard op dan wanneer een commerciële partij willens en wetens -wellicht zelfs bij herhaling- ons auteursrecht aantast. We zullen in principe altijd eerst verzoeken de betreffende tekst of foto van de site te verwijderen. Helpt dat niet of hebben we te maken met echt kwaadwillende partijen, dan volgt een sommatie tot verwijdering die gepaard gaat met een gepeperde rekening die door een incassobureau wordt verzonden en waaraan dus extra kosten zijn verbonden. En een gang naar de rechter behoort zeker tot de mogelijkheden. Veelvuldig misbruik leidt voortaan altijd tot zo'n juridische procedure.

Mag er dan niets meer, zijn we altijd de keiharde zakenman? Zo erg is het niet. We staan toe dat de eerste vijftig woorden van een artikel worden overgenomen op voorwaarde van bronvermelding en een link naar onze site www.destentor.nl , waar de rest van het artikel te lezen is. Staat het artikel niet op de site, dan moet verwezen worden naar het dagblad. Van deze mogelijkheid kan iedere partij gratis gebruik maken.

Wie verder wil gaan, zal daar wel voor moeten betalen. Voor het doorplaatsen van onze teksten hanteren we een economische waarde van 36 cent per woord. Over hergebruik van foto's en films moet altijd per geval een afspraak worden gemaakt.

Uiteraard houden we ook rekening met het feit dat een bedrijf soms uitvoerig is beschreven in onze krant of dat een vereniging of persoon veel tijd en energie heeft gestopt in het leveren van informatie die de productie van een reportage mogelijk maakte. Per geval wordt dan bekeken of we een vergoeding vragen voor hergebruik en zo ja, welk prijskaartje er dan aan hangt. Ook verzoeken van verenigingen , scholen, goede doelen en andere partijen die bijna per definitie geen geld hebben worden op redelijkheid en vanuit welwillendheid beoordeeld. Maar duidelijk is: altijd is toestemming nodig voor hergebruik. En bij commercieel hergebruik zijn we uiterst terughoudend om dat zonder vergoeding toe te staan. Als bedrijven of instellingen vaker gebruik willen maken van ons werk (en dat komt geregeld voor) dan kunnen we ze een licentieovereenkomst aanbieden. Daarin spreken we af welk soort artikelen op welke wijze mogen worden hergebruikt en welke vergoeding daarvoor moet worden betaald.