Volledig scherm

Planuitwerking voor balans tussen ecologie en economie gestart

ZWOLLE/RAALTE - De planuitwerking om binnen de provincie Overijssel een goede balans tussen economie en ecologie te behouden, naar ontwikkelopgave van EHS/Natura 2000, is gestart.

Vorige week donderdag wisselden betrokken bestuurders de eerste ervaringen uit. In de planuitwerking worden de maatregelen die nodig zijn om de Natura-2000 doelen te bereiken verder vormgegeven. 70 procent van de maatregelen moet in 2021 gerealiseerd zijn. Bestuurlijk trekkers van de gemeenten Raalte, Haaksbergen en Dinkelland, LTO-Noord, diverse natuurbeschermingsorganisaties en waterschappen zetten zich samen met de provincie in om de doelen te bereiken. Wethouder Wout Wagenmans van gemeente Raalte is het verst gevorderd in de planuitwerking voor het Boetelerveld. Provincie Overijssel investeert komende jaren 785 miljoen euro.