Volledig scherm
Kampereiland © Jan van der Kolk

Puzzelen met kavels op Kampereiland

KAMPEREILAND - De weken van de waarheid zijn aangebroken op het Kampereiland. Een grootschalige kavelruil staat op stapel, die moet leiden tot sterkere agrarische bedrijven. Vertrouwenspersoon Jan-Olaf Tjabringa brengt advies uit. Inmiddels heeft hij met zo'n dertig boeren gesproken. "Ik krijg een redelijk goed beeld van wat er leeft."

Wat wilt u weten van de boeren?
"Hoe zij over de toekomst denken. Dat kan richting groei zijn, of verhuizen naar een andere locatie, maar ook een moment om te stoppen en af te bouwen."

Wat is uw taak als vertrouwenspersoon?
"Om de eerste gesprekken te voeren, vanuit een onafhankelijke rol. Voor agrariërs kan ik de eerste persoon zijn met wie ze over de toekomstplannen spreken.

Tegen mij kunnen ze vrijuit praten, omdat ik niet in dienst ben bij verpachter De Stadserven of aangesloten ben bij de Pachtersbond. Ik ken de IJsseldelta, weet soms welke wrevel meespeelt, maar kan als onafhankelijk persoon ook zaken beter plaatsen en schiften."

Wat speelt mee bij boeren om een keuze te maken?
"De melkprijs speelt een grote rol, wat momenteel onzekerheid geeft over de toekomst. Ook de wetgeving in het kader van fosfaatrechten speelt mee.

Agrariërs kunnen meer grond nodig hebben om het bedrijf voort te zetten of juist het aantal koeien verminderen. Agrariërs wachten met smart op duidelijkheid. En pachters die kunnen en willen groeien, zijn benieuwd of er grond vrij komt op het Kampereiland."

Wat bedoelt u?
"Als agrariërs die op zoek zijn naar grond willen meewerken, betekent het niet dat zij ook extra grond krijgen. Als een boer zegt dat hij tien hectare extra wil, kan ik hem die garantie niet geven. Na de gesprekken heb ik beter zicht op vraag en aanbod. Al ben ik in mijn hoofd al wel aan het puzzelen en matches aan het maken. Eind oktober wordt het besluit genomen of er definitief een kavelruil komt en dan pak ik ook de kaart erbij om tot een advies voor een nieuwe indeling te komen."

Welke kansen biedt kavelruil voor het Kampereiland?
"Agrariërs die graag willen groeien, krijgen daar de kans voor en agrariërs die willen stoppen, kunnen het bedrijf op een goede manier afbouwen en kunnen er mede voor zorgen dat de gronden op een goede manier ingezet worden door andere pachters. Het land hoeft niet per definitie naar een buurman te gaan. Door te ruilen, kun je een sneeuwbaleffect krijgen, waardoor vijf of zes pachters meedelen in de vrijkomende gronden."

En economische vooruitgang? Uit een rapport van de CAH uit Dronten blijkt dat het Kampereiland daar behoefte aan heeft.
"Dat klopt. Door kavelruil kunnen agrarische bedrijven groeien en mede daardoor wordt de economische positie van het Kampereiland versterkt."