Volledig scherm
Harold Robles in Zuid-Afrika

Reactie van Harold Robles, oud-president Stichting MKI, op vragen van de Stentor

APELDOORN - Harold Robles, oud-president van de charitatieve Stichting MKI j is opgestapt nadat hij door het bestuur is beschuldigd van oneigenlijk gebruik van stichtingsgelden, misbruik van academische titels en valsheid in geschrifte. Daarover zegt Robles nu op vragen van de Stentor:

Waarom heb je altijd grote goede doelen scherp de maat genomen terwijl van de omzet van MKI minder dan de helft naar het goede doel gaat en de rest grotendeels in de zak van jou en Yasmin verdwijnt via onder meer declaraties?

Zo veel mogelijk van de bijeengebrachte middelen gaat naar de projecten. Mijn statement dat dat 90 of zelfs 95% zou zijn, is echter niet juist. Op dit terrein is een mea culpa zeker op zijn plaats. De praktijk is weerbarstiger dan de ambitie, zeker bij kleinere organisaties.

Wij proberen – met succes - de overhead zo laag mogelijk te houden. Reclame, PR, website, fotografie, grafisch ontwerp, horeca, locaties voor evenementen etc. worden ‘om niet’ gedaan door diverse bureaus en bedrijven die in onze missie geloven. Hiermee besparen we tienduizenden euro’s op jaarbasis! Yasmin kreeg daarbij een vergoeding voor de financiële administratie en haar organisatorische activiteiten.

Dit is gewoon transparant in het bestuur aan de orde geweest en besloten, en alle declaraties zijn goedgekeurd door de penningmeester Bas van Wersch. Het is merkwaardig dat juist hij na zo vele jaren nu kritiek lijkt te hebben op een werkwijze die hij jarenlang heeft goedgekeurd. De jaarverslagen zijn goedgekeurd in het bestuur en door de accountant, Deloitte.

Over de jaren 2009, 2010 en 2011 zijn de ratio’s, volgens Deloitte als volgt:

1. 62,6% spent on association goals (dus de activiteiten in Zuid Afrika) dus 62 cent van elke Euro

2. 13,43% spent on fundraising expenses

3. 18,2% spent on management and administration (van CBF / ANBI mag dat 25% zijn, bleef dus ruim binnen de toegestane marge)

Volgens het MKI-bestuur is jouw declaratiegedrag in strijd met de statuten en de missie van MKI en bovendien moreel onaanvaardbaar. Ben je het daarmee eens?

Nee. Alle declaraties zijn beoordeeld en goedgekeurd door penningmeester Bas van Wersch. Er is geen sprake van dat e.e.a in strijd is met de statuten van MKI of met ANBI-reglementen. Ik heb nooit salaris van MKI ontvangen.

Mijn vrouw Yasmin heeft zich vele jaren belangeloos voor het MKI ingezet, totdat het bestuur haar met een contract voor enkele uren per week heeft aangenomen. Er ligt een ondertekende MOU tussen haar en het bestuur. Haar bruto uursalaris bedroeg 25 euro.

Waarom heb je je laten voorstaan op allerlei academische titels?

Men kan een doctorstitel verwerven door wetenschappelijke, maar ook door maatschappelijke verdiensten. Op grond van mijn humanitaire werk heb ik door de jaren heen twee eredoctoraten mogen ontvangen; Doctor in Humane Letters op 30 juni 1996 van het Albertus Magnus College in New Haven, Connecticut en één op 23 mei 2010, Doctor of Public Health aan het American International College in Springfield, Massachussetts. Op grond daarvan mag ik mij overal ter wereld dr h.c. (honoris causa) noemen. Er is dus geen sprake van misbruik van een titel. Daarnaast ben ik tot voor kort betrokken geweest bij de George Washington University (GWU) in Washington als professorial lecturer in Prevention and Community Health. Het is daarbij gebruikelijk door studenten met ‘professor’ te worden aangesproken. Die functiebenaming gebruik ik inmiddels niet meer, omdat de aanstelling gold tot juni 2013. Ook hier is een mea culpa op zijn plaats, aangezien ik hiermee in Nederland de indruk kan hebben gewekt hoogleraar te zijn of te zijn geweest.

Uit gesprekken die we hebben gevoerd blijkt dat je diverse mensen hebt verteld dat je een echte arts bent en ook kinderen hebt geopereerd. Waarom heb je dat verteld, terwijl je weet dat het niet zo is?

Ik heb nooit beweerd dat ik arts ben of dat ik kinderen heb geopereerd. Als mensen zelf die conclusie hebben getrokken, is die onjuist en voor hun rekening. Wel heb ik kinderen geëvacueerd uit het voormalige Joegoslavië naar de Verenigde Staten en straatkinderen geëvacueerd vanuit de republiek Georgië. Misschien heeft men het woord ‘operation’ verkeerd geïnterpreteerd.

Wat is de gedachte achter The Health Teachers en in hoeverre wijkt de missie af van MKI?

Samen met dr. Jelle Braaksma ben ik uit het bestuur van MKI gestapt, omdat er geen zicht was op een oplossing en wij ons er niet mee konden verenigen dat stichtingsgelden werden misbruikt voor persoonlijke doeleinden. Tot begin juli was dat al meer dan 25.000 euro, waarvan 14.000 euro voor advocatenkosten voor een als privépersonen aangespannen rechtszaak en 5.000 euro aan Hoffmann Bedrijfsrecherche om mijn gangen na te trekken. Op grond hiervan zijn sponsors, ambassadeurs en vrijwilligers overgestapt naar de Stichting Vrienden van The Health Teachers, om ervoor te zorgen dat de mensen in de townships van Zuid-Afrika ook in de toekomst van gezondheidskennis kunnen worden voorzien.

Meer hierover:
Lees het hele verhaal in de krant in de Spectrum bijlage van vandaag (zaterdag 7 september).
Geen abonnement of Ipad-app? Koop de krant dan los, dat kan ook digitaal, tot 14 dagen na verschijning

Reageren? Mail naar a.boer@destentor.nl