Schuldenaren gaan mogelijk meebetalen aan schuldhulpverlening

DEVENTER - In de toekomst betalen mensen die via schuldhulpverlening schuldenvrij werden, mogelijk mee aan de kosten van deze dienstverlening.

Het college van burgemeester en wethouders overweegt deze maatregel zodat het geld gebruikt kan worden om de schuldhulp te verbeteren en intensiveren. Daarvoor is in de gemeentebegroting de komende jaren geen geld beschikbaar, terwijl de schuldproblematiek wel steeds ingewikkelder wordt en er tegenwoordig veel meer mensen gebruik maken van de schuldhulpverlening vergeleken met een paar jaar geleden.

In Deventer wonen ruim 5500 huishoudens met een minimuminkomen en ongeveer 7500 huishoudens met financiële problemen.