Volledig scherm

Vechtoever vrij van bootjes, steigers en afrasteringen

OVERIJSSEL - Voor een vlotte en onbelemmerde afvoer van hoogwater tijdens de wintermaanden, roept Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta) eigenaren van afrasteringen en rikkepaaltjes in het zomerbed van de Overijsselse Vecht op deze voor donderdag 1 december te verwijderen.

Hetzelfde geldt voor in de Vecht of op de oever liggende bootjes en steigers. Vanaf maandag 5 december gaat het waterschap hierop controleren. Bij nalatigheid van eigenaren worden de betreffende zaken in opdracht van het waterschap, op kosten van de eigenaar, alsnog verwijderd.

Het zomerbed van de rivier moet vrijgemaakt worden om wateroverlast door toenemende neerslag in de winter te voorkomen. Steigers, bootjes, rikkepalen en afrasteringen belemmeren de waterafvoer als de rivier in de winter buiten haar oevers treedt. WDODelta heeft de Vecht in beheer vanaf de monding van de rivier de Regge in de Vecht bij Ommen tot aan het Zwarte Water bij Zwolle.