Volledig scherm

Werkzaamheden de Kampen in Hattem afgerond

HATTEM - De werkzaamheden aan de riolering en bestrating in ‘de Kampen’ zijn afgerond. In de afgelopen twee jaar heeft de gemeente, samen met bewoners en aannemer NTP, gewerkt aan een nieuwe inrichting van de straten in de buurt.

De riolering is vervangen in de Vlierkamp, Mulderskamp, Pannekoekenkamp, Boskamp, Maeskamp, Van Heeckerenskamp, Werfkamp en een deel van de Randweg en de inrichting van de straten is opnieuw vorm gegeven op basis van ontwerpen van de bewoners zelf. De riolering in de straten is vernieuwd en de afvoer van schoon en vervuild water is gescheiden. Vervuild water, afkomstig uit badkamer, keuken en toilet, gaat nu naar de Rioolwaterzuiveringsinstallatie. Schoon water, meestal afkomstig van regen, hoeft niet gezuiverd te worden. Dit water wordt rechtstreeks naar oppervlaktewater gebracht. In de Doornkamp is daarom een leiding aangebracht die het schone water naar de Waa brengt.Om de riolering aan te kunnen passen moesten de straten worden opengebroken. Dit maakte het mogelijk om met relatief weinig extra middelen de inrichting van de straten aan te passen. De gemeente heeft bewoners gevraagd met ideeën te komen voor de inrichting van de straten. Een groot aantal bewoners heeft gehoor gegeven aan dit verzoek en meegetekend aan het ontwerp tijdens verschillende ontwerpsessies in de loop van 2014. De woningen in deze buurt zijn grotendeels gebouwd in de jaren ’50 van de 20e eeuw. Gebruik van auto’s was in die tijd veel minder. De inrichting van de straten voldeed daardoor niet meer aan de behoeften van tegenwoordig op het gebied van verkeer en parkeren. Wethouder Jan van der Heeden is tevreden met het resultaat: ‘Voor de werkzaamheden was er veel sluipverkeer over de Hogenkamp en mensen reden vaak te hard daar. De zijstraten van de Hogenkamp vormen nu uitritten, waardoor het verkeer flink vaart moet verminderen. Ook rijdt er door deze constructie nu minder doorgaand verkeer door de buurt. Daarnaast ben ik uitermate tevreden over de manier waarop het ontwerp tot stand is gekomen. Bewoners van de straten zijn uitgenodigd om zelf een ontwerp voor de straten te maken tijdens tekensessies. Daar is op grote schaal gebruik van gemaakt. Dit is een mooi voorbeeld van hoe inwoners invloed uit kunnen oefenen op hun directe leefomgeving. Ik ben benieuwd naar de mening van de inwoners over het resultaat.’