Nederland komt onder water te staan... en dit is waarom

3 november 2022

Water vanuit zee, water vanuit de rivieren, veel meer regen en bodemdaling. Het zijn de vier redenen waarom water een enorme bedreiging is voor het voortbestaan van ons landje. Wanneer komt welk deel van Nederland onder water te staan? Marcel Bamberg zoekt het uit in 360 seconden.

Conform de Mediawet vallen de video's in deze sectie onder het toezicht van het Commissariaat van de Media