Toos (87) met alzheimer praat de hele dag

5 augustus 2020

Toos (87) heeft alzheimer en woont op zorgboerderij Grootenhout. Ze is wat verder weggezakt in haar dementie, waardoor ze zichzelf eigenlijk niet goed meer kan 'voelen'. Daarom praat Toos de hele dag, als een soort bevestiging dat ze bestaat. Ze is eigenlijk niet meer te bereiken, behalve met liedjes. Door te zingen kun je weer even een connectie met haar maken, hoe klein deze ook is.

Conform de Mediawet vallen de video's in deze sectie onder het toezicht van het Commissariaat van de Media