Volledig scherm
Minister van Justitie en Veiligheid Ferdinand Grapperhaus moet meer investeren in de politie, vinden burgemeesters en de politiebonden. © ANP

'Aantal extra agenten volstrekt onvoldoende'

Het aantal extra agenten dat beschikbaar wordt gesteld voor de grote steden, is onvoldoende om de veiligheid te kunnen waarborgen. Daarvoor waarschuwen de burgemeesters en de politiebonden, die vinden dat het kabinet meer moet investeren in de politie.

Quote

Vanwege vergrij­zing en eerdere bezuinigin­gen gaan er een hoop agenten weg tot 2023. Die prognose kent de minister al jaren

Jan Struijs

In de voorjaarsnota van het kabinet is ruimte gemaakt voor meer blauw op straat, waardoor er grofweg 1000 extra voltijdbanen bijkomen. Veel te weinig, menen de burgemeesters en politiebonden. Dat aantal weegt bij lange na niet op tegen de grote uitstroom bij de politie. Ze hebben ook grote moeite met de verdeelsleutel, die al jarenlang bevroren is. Daardoor ligt het aantal beschikbare agenten in de grote steden al jaren onder de minimale grens van wat nodig is, stelt Jan Struijs, voorzitter van Nederlandse Politie Bond (NPB).

,,We zijn verbijsterd over de minimale investering van het kabinet. Vanwege vergrijzing en eerdere bezuinigingen gaan er een hoop agenten weg tot 2023. Die prognose kent de minister al jaren. Dat trek je niet recht met een minimale investering'', aldus Struijs. ,,De centrale vraag is: hoeveel heb je over voor je veiligheid?''

Overbelasting

Quote

Straks moeten we tegen de burger zeggen: sorry, we doen al een heleboel niet, maar we gaan nog minder doen

De korpsen in bijvoorbeeld Amsterdam en Rotterdam krijgen de roosters volgens Struijs niet meer rond, er is sprake van structurele overbelasting. Om dat te voorkomen moeten er acuut 2000 agenten bij, oplopend naar 4000 de komende jaren. ,,Dat is het minimale aantal wil je überhaupt niet door de bodem zakken”, zegt Struijs. ,,Dan hebben we het niet eens over extra inzet. Met deze maatregelen los je dat in ieder geval niet op.''

Struijs vreest voor de gevolgen. ,,Dat moeten we tegen de burger zeggen: sorry, we doen al een heleboel niet, maar we gaan nog minder doen.'' 
Begin deze maand stuurden de bonden ACP, ANPV, VMHP en NPB hun Herstelplan Nationale Politie naar minister Grapperhaus, burgemeesters en de Eerste en Tweede Kamer. In het plan staan 33 concrete maatregelen, zoals versterking van de basisteams en opsporing en een betere administratieve ondersteuning. Binnenkort gaan alle partijen opnieuw om tafel. ,,Dat zal pittige gesprekken opleveren", denkt Struijs.

Het Nederlands Genootschap van Burgemeesters wil niet inhoudelijk reageren omdat er nog geen duidelijkheid is over de cijfers en de aantallen.