CDA-voorzitter Rutger Ploum (in het blauwe pak) komt de leden tegemoet: hij omarmt het onderzoek naar een hogere rekenrente. Ook oud-partijleider Elco Brinkman riep daar eerder al toe op.
Volledig scherm
CDA-voorzitter Rutger Ploum (in het blauwe pak) komt de leden tegemoet: hij omarmt het onderzoek naar een hogere rekenrente. Ook oud-partijleider Elco Brinkman riep daar eerder al toe op. © ANP

CDA zet pensioendiscussie op scherp: onderzoek naar hogere rekenrente

Het CDA zet een opmerkelijke stap in de pensioendiscussie. De partij komt tegemoet aan gemor in de achterban en wil onderzoek doen naar een nieuwe rekenrente voor pensioenen.

Hierdoor hoeven bij de overgang naar een nieuw pensioencontract de premies minder omhoog en hoeven pensioenen niet zo snel te worden gekort. Het partijbestuur omarmt daartoe een tweetal voorstellen van leden die komende zaterdag tijdens het congres in Utrecht worden ingediend.

In deze resoluties nemen de christendemocraten zich voor om de ‘mogelijkheid te onderzoeken om een nieuwe, prudente rekenrentemethodiek vast te stellen’. Daarbij moet niet alleen rekening worden gehouden met de verplichtingen die een pensioenfonds heeft, maar ook met de ‘werkelijke rendementen in de uitkeringsfase’.

Risicovrij

Het is voor het eerst dat het CDA zich zo duidelijk uitspreekt over aanpassing van de rekenrenteregels, een mogelijkheid waar het kabinet tot dusver nooit aan heeft gewild. Vooral D66, de partij van minister van Sociale Zaken Wouter Koolmees, heeft altijd gezegd niet te willen tornen aan de rekenrentesystematiek, ook niet in een nieuw pensioenstelsel. De Nederlandsche Bank stelde eerder dat ook bij een minder zeker pensioencontract, waar polderpartijen het in juni over eens werden, de rente altijd risicovrij moet zijn.

Pieter Omtzigt, de pensioenwoordvoerder van het CDA in de Tweede Kamer, bevestigt dat er met de Kamerfractie overleg is gevoerd over de congresresoluties. Hij benadrukt dat het voorgestelde onderzoek naar de rekenrentesystematiek alleen betrekking heeft op het nieuwe pensioencontract. ,,Daarin heeft iedere generatie zijn eigen pot, vindt er nauwelijks overdracht van pensioenvermogen tussen generaties plaats en is dus het werkelijke rendement van belang. Daar moeten we dus goed naar kijken’’, aldus Omtzigt.

Tekst loopt door onder de foto.

CDA-Kamerlid Pieter Omtzigt.
Volledig scherm
CDA-Kamerlid Pieter Omtzigt. © Hollandse Hoogte / Peter Hilz

Voor de huidige overgangsfase, waarin pensioenkortingen als een zwaard van Damocles boven miljoenen pensioendeelnemers hangen, blijft de CDA-fractie op de lijn zitten dat Koolmees ‘onnodige kortingen’ moet voorkomen.’’ De minister komt binnenkort met een antwoord op een unaniem gesteunde PvdA-motie die hem daartoe opriep.

Quote

De ECB heeft zelf gezegd dat de rente 0,95 procent­punt lager ligt dan zonder ingrijpen was gebeurd. Daar kun je rekening mee houden bij het vaststel­len van de rekenrente voor pensioenen

Pieter Omtzigt

Pijnbank

In het CDA klonk de afgelopen tijd steeds luider verzet tegen de strenge rekenregels. Door de lage rente zijn de dekkingsgraden van pensioenfondsen verslechterd. CDA-senator Niek-Jan van Kesteren sprak van een ‘pijnbank’ waar Nederland zich op legt en voormalig partijleider Elco Brinkman zette zijn handtekening onder een oproep van veertig prominenten en economen om de rekenrente te verhogen. Volgens minister-president Mark Rutte komt het hanteren van nieuwe regels echter neer op ‘het uitgeven van geld voor het verdiend is’.

Omtzigt heeft in debatten over de dreigende pensioenkortingen altijd gewezen op de in zijn ogen kwalijke rol van de Europese Centrale Bank (ECB). Die heeft door het ruime monetaire beleid ervoor gezorgd dat de rente kunstmatig laag is. Omtzigt: ,,De ECB heeft eerder zelf gezegd dat de rente 0,95 procentpunt lager ligt dan zonder ingrijpen was gebeurd. Daar kun je rekening mee houden bij het vaststellen van de rekenrente voor pensioenen.’’

Omtzigt zegt er echter wel voor te willen waken dat pensioenfondsen met een onrealistisch hoge rente mogen rekenen. ,,Ik blijf zeggen dat je bij 0 procent rendement niet méér kunt uitkeren. Ook voor jongeren moet er pensioen in de pot zitten.’’