Kabinet wil niet alle geëvacueerde Afghanen asiel beloven, Kamer boos

videoDe Tweede Kamer is hard in aanvaring gekomen met het kabinet over Afghanen die voor Nederland hebben gewerkt. De Kamer wil dat zij naar Nederland worden gehaald en recht krijgen op asiel, net als de Afghaanse tolken die voor Defensie hebben gewerkt. Het kabinet wil de groep wel evacueren, maar niet beloven dat al hun asielaanvragen worden ingewilligd. 

  1. Van der Plas belooft nu al: geen boeren onteigenen in provinciecoalitie met BBB
    7

    Van der Plas belooft nu al: geen boeren onteigenen in provincie­co­a­li­tie met BBB

    Voorvrouw van de BoerBurgerBeweging (BBB) Caroline van der Plas belooft dat haar partij alleen in provincies zal besturen als in het coalitieakkoord komt te staan dat boeren niet zullen worden onteigend. Dat staat haaks op voornemens van het kabinet om boeren verplicht uit te kopen om de stikstofuitstoot te verminderen als het vrijwillig niet lukt. Bij de uitvoering van dat beleid is een belangrijke rol weggelegd voor provincies.