Volledig scherm
Rokende leerlingen op het schoolplein. © Herman Staver

Scholen hoeven rookverbod op het plein alleen te handhaven als ze open zijn

Ieder schoolplein wordt per 1 augustus 2020 volledig rookvrij, maar onderwijsinstellingen hoeven die ban alleen te handhaven op tijdstippen dat de school open is.    

Dat blijkt uit het definitieve uitvoeringsbesluit waarmee het rookverbod op de schoolterreinen wordt geregeld. De ban geldt straks voor het primair onderwijs, voortgezet onderwijs, speciaal onderwijs, mbo, hbo en universiteiten. Het besluit wordt vrijdag behandeld in de ministerraad.

Eerder dit jaar bleek al dat het geplande rookverbod vanaf augustus gedurende 24 uur per dag, 7 dagen in de week op alle schoolterreinen moet gaan gelden. De NVWA zal controleren of de ban daadwerkelijk van kracht is bij een onderwijsinstelling, of het verbod goed wordt aangeduid en of er zorgvuldig wordt gehandhaafd. Boetes bij overtreding kunnen bij herhaling oplopen tot 4500 euro. 

Geen rookpolitie

Hoewel de belangenorganisaties in het onderwijs de rookvrije pleinen meteen toejuichten, voorzagen ze problemen bij de handhaving. Ze willen geen ‘rookpolitie’ optuigen en vinden het ‘niet reëel’ om scholen 24/7 verantwoordelijk te houden voor de handhaving van het verbod. Beheerders kunnen immers niet buiten openingstijden toezicht houden op de schoolterreinen.

Daar is, na overleg met de sector, in het definitieve besluit een mouw aan gepast. Nu staat er ook: ,,De beheerder van het gebouw of de inrichting zal ervoor moeten zorgen dat het rookverbod op het terrein gehandhaafd wordt tijdens gebruikstijden van het gebouw en bijbehorende terrein."

Eerder zei staatssecretaris Blokhuis (Preventie, ChristenUnie) al dat hij niet zou gaan eisen van scholen ‘dat ze ‘s nachts in de bosjes gaan liggen’ om te controleren of het rookverbod wel wordt nageleefd. Volgens een Haagse ingewijde hoeft dat ook niet met het besluit dat er nu ligt.  

Verplichting in contract

Quote

In het Nationaal Preventie­ak­koord is de ambitie uitgespro­ken om in 2040 te komen tot een rookvrije generatie

Besluit rookvrije schoolterreinen

Maar als in de avonduren een theatervereniging de aula huurt om voor een voorstelling te repeteren, zullen ook de leden van die vereniging niet mogen roken op het terrein van de onderwijsinstelling. Handhaving kan in dat geval zelfs als plicht in het contract worden meegenomen.

Veel onderwijsinstellingen hebben zelf al een rookverbod ingesteld op het schoolplein, maar toch had vorig jaar nog zo‘n 20 procent van de scholen in het primair onderwijs nog geen geheel rookvrij terrein. Bij het voortgezet onderwijs lag dit percentage op 38 en in het mbo zelfs op 86 procent.

In het Nationaal Preventieakkoord is de ambitie uitgesproken om in 2040 te komen tot een rookvrije generatie. Het verplichte rookverbod voor schoolpleinen vloeit voort uit een wetswijziging door Kamerlid Carla Dik-Faber (ChristenUnie), die drie jaar geleden al werd aangenomen.

50 rokers sloten zich in oktober een week lang op in een huis om te stoppen met roken. Bekijk hieronder de video.