Volledig scherm
© Thinkstock

Drempel voor Wmo-zorg kan best lager vindt Wij Putten

PUTTEN - De politieke partij Wij Putten wil dat de gemeente Putten de drempel voor Wmo-zorg verlaagt (Wet maatschappelijke ondersteuning). Met een overschot van 2,1 miljoen euro in 2015 op het Wmo-budget, is die ruimte er volgens de fractie. In een toelichting op de begroting liet verantwoordelijk wethouder Nico Gerritsen al weten dat dit overschot 'de komende jaren snel zal slinken'.

,,Op jeugd komen we tekort en op Wmo houden we over. Maar het is allemaal dezelfde pot geld. Nu houdt het elkaar in evenwicht, maar voor komende jaren zien we dat het de negatieve kant op gaat. In 2017/2018 verwachten we wat tekort. Dat kunnen we opvangen uit de reserve van het sociaal domein."

Dorpsgesprek
Voor Wij Putten was het overschot aanleiding om hierover een dorpsgesprek te houden. Daar zijn nog aanvullende vragen aan het college van burgemeester en wethouders uitgerold. Zo worden vragen gesteld over de eigen bijdrage, die in Putten kan oplopen tot aan de kostprijs. "Waarom heeft Putten niet gekozen voor een vergoeding op basis van normbedragen", vraagt de fractie zich af.

Ook de vergoeding voor het gebruik van de eigen auto is onderwerp van de vragenlijst. Wij Putten is bezorgd dat deze vergoeding volgend jaar voor een aantal mensen zou verdwijnen. Dat zou die Puttenaren per jaar zo'n 700 euro schelen. "Waarom verdwijnt deze vergoeding? Waarom weet de gemeenteraad hier niets van? En hoeveel mensen zijn de dupe?", zijn de vragen waarop het college een antwoord moet geven.

Tot slot zet de partij vraagtekens bij de betaling van werknemers in de huishoudelijke hulp. Die tarieven zouden zijn gedaald van 14,50 euro per uur naar 11,53 euro per uur.

Veluwe