Volledig scherm
© ANP foto

Half procent van stijging ozb Putten afgesnoept

PUTTEN - Puttenaren betalen volgend jaar niet een verhoging van twee procent onroerendezaakbelasting (ozb), maar anderhalf procent. Hiertoe werd zojuist tijdens de behandeling van de begroting een amendement ingediend dat door alle fracties werd ondersteund.

Dezelfde verhoging geldt ook voor de forensenbelasting en de toeristenbelasting die door het college van burgemeester en wethouders eveneens op 2 procent was gesteld. De overige heffingen en belastingen lieten de partijen ongemoeid.

Door de unanieme steun kan het college niet anders dan hieraan gehoor te geven. De partijen willen dat er recht wordt gedaan aan de afspraak dat 'belastingen maximaal verhoogd worden met het percentage waarmee de prijzen stijgen'. Daarvoor kijken de raadsleden naar de consumentprijsindex.

Aanvullend op het onderwerp diende Henri Luitjes, als fractievoorzitter van Wij Putten, een eveneens unaniem aangenomen motie in. "We stellen een systematiek voor om in de toekomst de verhogingen vast te stellen, zodat deze discussie niet elk jaar opnieuw hoeft te worden gevoerd. Het kan gewoon worden berekend."

Veluwe