Volledig scherm
© Thinkstock

Hoe tevreden is Putten met de zorg?

PUTTEN - Inwoners van Putten die te maken hebben met jeugdhulp, de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en de Participatiewet krijgen deze maand van de gemeente een vragenlijst om de ervaringen in beeld te brengen. Het gaat om een wettelijk verplicht onderzoek met standaard vragen over de toegang tot de voorzieningen, de kwaliteit ervan en in hoeverre de ondersteuning helpt bij de zelfredzaamheid.

De resultaten zijn in december bekend.

De gemeente verwacht door het onderzoek inzicht te krijgen hoe de cliënten de inspanningen van de gemeente in het zogenoemde sociaal domein ervaren. Daar waar nodig kunnen de resultaten helpen bij verbeteringen in de zorg en ondersteuning.

Jeugdhulp wordt in Putten verzorgd door Buurtzorg Jong. Als er meer expertise nodig is, wordt dit in groter regionaal verband besproken.

De Wmo moet iedereen, ongeacht beperking of handicap, laten meedoen in de samenleving en helpt bij het langer zelfstandig wonen. Ook de Participatiewet heeft deelname aan de samenleving als doel. Het liefst via een reguliere baan.

Veluwe