Volledig scherm
De laatste paar weken krijgt Jacqueline Mijnten uit Putten steeds meer hulpvragen van ouders die te maken hebben met een kind dat pest of gepest wordt. De aandacht in de media voor pesten heeft de bewustwording aangewakkerd, denkt Mijnten.foto Ruben Schipper

Meer ouders bezorgd over pestgedrag

PUTTEN - De vraag naar trainingen om kinderen sociaal vaardiger te maken is de laatste tijd sterk gegroeid. De achtergrond is meestal dat kinderen gepest worden of zelf pester zijn.

De massale media-aandacht voor pestgedrag heeft geleid tot bewustbewording en bezorgdheid bij ouders, merkt Mijnten. Twee recente zelfmoorden onder jongeren vormen daarbij een schrikbeeld. ,,Terwijl het nog maar de vraag is of een kind echt dood wil, als het zegt dat het een doodswens heeft'', aldus Mijnten.

In de training leert zij kinderen (weer) positief over zichzelf te laten denken. Pesten gebeurt het meest in groep zeven en acht van de basisschool en in de onderbouw van de middelbare school. ,,In deze leeftijdsfase is het erg belangrijk om erbij te horen,'' weet Mijnten. ,,Gepesten lopen een grotere kans om faalangstig te worden, eenzaamheidsgevoelens te hebben, een negatief zelfbeeld te ontwikkelen, psychosomatische klachten te krijgen en zelfmoordgedachten te hebben.''

En ook pesters kunnen lijden onder hun eigen gedrag. ,,Zij kunnen geïsoleerd in de groep komen te staan, leren daardoor geen nieuwe sociale vaardigheden aan en blijven zich agressief gedragen.'' Volgens Mijnten bezit de pester onvoldoende sociale vaardigheden en kan die zich in de groep alleen redden door stoer gedrag. Door het pesten wordt de pester sterker en de gepeste zwakker. ,,Meestal wordt er niet gepest uit afkeer of haat jegens de gepeste. Eigenlijk kun je stellen dat pestgedrag vaak voortkomt uit eigen zwakheid, onmacht en onzekerheid.''

De gepeste komt niet goed voor zichzelf op. ,,Hij is niet weerbaar en wordt daarom het snelst gepest. Hierdoor voelt de gepeste zich nog onzekerder.

Het zelfvertrouwen neemt verder af waardoor de gepeste vaak in een negatieve spiraal terecht komt.'' Leerkrachten kunnen een belangrijke rol spelen. ,,Ik kom soms zelfs leraren tegen die zelf pesten en een leerling in bijzijn van hun klasgenoten genadeloos te kakken zetten. Als het goed is staat de leraar buiten het pestgedrag en signaleert hij het pesten.'' Een helder anti-pestprotocol op school is cruciaal vindt Mijnten.

Ouders kunnen in hun opvoeding het beste zoeken naar een balans tussen 'beschermen en loslaten'. ,,Belangrijk is dat je als ouder houdt van je kind, je kind vertrouwt en dat je reacties als ouder geen uitingen zijn van eigen ergernis, irritatie, angst en onmacht.''

De Stentor gebruikt je persoonsgegevens om deze reactie te kunnen plaatsen. Meer informatie vind je in ons privacy statement

Veluwe