Volledig scherm
Het gemeentehuis van Putten. © Foto: Google Streetview

Pot geld maakt gemeentehuis modern en toekomstwaardig

PUTTEN Het gemeentehuis van Putten wordt voor 5,9 miljoen gerenoveerd. Het mag wat kosten, maar dan heb je ook wat. Na de werkzaamheden moet het gebouw weer decennia vooruit kunnen.

Het gemeentehuis is in 1976 gebouwd en in de veertig jaar erna is er amper aan modernisering gedaan. Het interieur en exterieur maken een gedateerde indruk en er is veel achterstallig onderhoud. Het gebouw scoort energielabel G, het laagste op de schaal van deze labels. Het ontbeert aan goede isolatie van de buitengevel en via metalen kozijnen verdwijnt er veel warmte. Na de renovatie behoort dit tot het verleden en zullen ook de kosten voor storingen aan installaties en stuk lager worden.

Fortanusplein
Voor het bedrag van 5,9 miljoen wordt de buitenkant van het gemeentehuis gerenoveerd, waarbij de uitstraling naar het her in te richten Fontanusplein een groot goed is. In het bedrag zijn ook de kosten voor renovatie en herindeling van de binnenzijde van het gemeentehuis verwerkt. Andere delen van het budget zijn bestemd voor een servicecentrum voor de dienstverlening en het nieuwe werken dat getypeerd wordt door flexibele werkplekken waar alle voorzieningen aanwezig moeten zijn.

Momenteel mankeert er nog al wat in het gemeentehuis om aan de veiligheidsnormen voor medewerkers te kunnen voldoen. Zo is de hygiëne in het geding door gebrek aan goede ventilatie, afgetakelde plafonds en vloeren en onvoldoende mogelijkheden voor ongediertebestrijding. Daarnaast is de verlichting niet in orde en is het binnenklimaat aan grote schommelingen onderhevig waardoor niet aan de Arbonormen wordt voldaan.

De renovatie neemt al die ongemakken weg. En doordat die aanpassingen nodig zijn, wordt gelijk een goede huisvesting van de politie in het gemeentehuis geregeld waardoor er een steunpunt in Putten behouden blijft. Voor tijdelijke huisvesting van de politie wordt naar een oplossing gezocht.

Servicecentrum
Bezoekers van het gemeentehuis worden straks op de begane grond ontvangen in een servicecentrum op een centrale plek. Indien mogelijk worden vragen daar direct beantwoord zodat niet doorverwezen hoeft te worden naar een andere afdeling. Het liefst ziet de gemeente vrije inloop in de ochtend en één avond per week. In de middag wordt dan op afspraak gewerkt. De gemeente probeert daarnaast de burger 'te verleiden' om (aan)vragen digitaal in te dienen. Inwoners hoeven dan geen rekening meer te houden met de openingstijden.

De renovatie wordt betaald uit eigen zak (uit de liquide middelen van zo'n 25 miljoen) en niet via een lening. Burgemeester en wethouders waarschuwen nu al dat de kostenraming niet dusdanig zeker is, dat overschrijding op verschillende onderdelen is uit te sluiten. Niet alle kosten zijn in de berekening opgenomen (bijvoorbeeld eventuele tijdelijke huisvesting) en ook kunnen onverwachte zaken tijdens de verbouwing aan het licht komen (bijvoorbeeld sanering van resterend asbest). Wel belooft het college de diverse onderdelen op tijd bij de raad voor te leggen, zodat deze (indien gewenst) kan bijsturen.

Veluwe