Volledig scherm
© Erna Lammers

Putten vijf natte weilanden rijker

PUTTEN Vijf percelen grond gelegen aan de Arlersteeg, Blindesteeg en Leembruggerweg komen in handen van de gemeente Putten. Het gaat in totaal om bijna 65.000 vierkante meter.

Voor 255.800 euro (4 euro per vierkante meter) worden de graslanden van het Rijksvastgoedbedrijf overgenomen.

De weilanden zijn erg nat en daardoor minder geschikt voor agrarische doeleinden. Als natte graslanden of weidevogelgebieden kunnen ze wel bruikbaar zijn.

De gemeente doet de aankoop met het oog op provinciale compensatieverplichtingen voor ruimtelijke ontwikkelingen in het Gelders Natuurnetwerk. Hierbij valt te denken aan natuurcompensatie voor de mogelijke herstructurering van de rotonde Garderenseweg en Calcariaweg.

In principe zou die compensatie in de buurt van de ontwikkellocatie moeten plaatsvinden, maar in het verleden heeft de provincie vaker meegewerkt aan compensatie op grotere afstand.

Als de percelen hiervoor worden ingezet, verandert er qua ruimtelijke uitstraling weinig. Ze kunnen worden gebruikt als natte hooilanden of weidevogelgrasland.

Veluwe