Volledig scherm
© pixabay.com

Puttense oliehandel wil schade exportverbod afgewerkte motorolie verhalen

DEN HAAG/PUTTEN – Het Puttense oliebedrijf Koeweit BV hoopt een groot deel van de schade van een exportverbod van afgewerkte olie naar België op het ministerie van Infrastructuur en Milieu(I&M) te verhalen, zo bleek maandag bij de Raad van State.

Vorig jaar juni maakte de Raad van State met een spoeduitspraak nog de weg vrij voor het transport van afgewerkte olie van het Puttense bedrijf naar een opwerkingsfabriek in Wallonië. Daarvoor had het bedrijf onder druk van het ministerie de export tijdelijk stil moeten leggen, wat tot uitpuilende opslagtanks heeft geleid. Lang kon Koeweit BV niet van de opheffing van het olie-exportverbod genieten. Want eind november 2015 ging het Waalse olieverwerkende bedrijf WOS failliet. Vervolgens kreeg Koeweit BV opeens wel een exportvergunning voor Duitsland. Dat vond het Puttense bedrijf opmerkelijk, hoewel het blij was de afgewerkte motoolie af te kunnen voeren. “Blijkbaar vindt het ministerie Duitsland minder erg dan België,” zei I. Guliker van het Puttens oliebedrijf. Toch blijft het ministerie ervan overtuigd dat ze terecht een exportverbod naar België heeft opgelegd. Als de Raad van State I&M ook in hoger beroep in het ongelijk stelt, zal dat belangrijke gevolgen voor de afval-export van Nederland binnen de Europese Unie hebben.

Verboden
Behalve het feit dat het ministerie Koeweit BV een fikse schadevergoeding moet betalen, raakt ze belangrijke zeggenschap kwijt over wat er met “Nederlandse” afvalolie in andere EU-lidstaten gebeurt. Immers, de milieustaatssecretaris van I&M weigerde eerder Koeweit BV een exportvergunning te verlenen omdat de Walen de afgewerkte motorolie ‘slechts’ tot brandstof zouden opwerken en niet tot gerecyclede smeerolie. De staatssecretaris meent dat Nederlandse afvalolie-inzamelaars hun afvalolie allereerst aan Nederlandse - en als het niet anders kan aan buitenlandse afvalolierecyclers moet aanbieden. In Nederland is er sinds het faillissement van de enige Nederlandse olie-opwerker North Refinery geen verwerker meer beschikbaar. Vandaar dat Koeweit BV en de vier andere Nederlandse olie-inzamelaars naar het buitenland uitweken.

Opwerken
Volgens I&M is het opwerken van afvalolie tot scheepsbrandstof volgens de Europese milieuregels verboden. Alleen in België past men de Europese milieuregels anders toe en daar gaf de milieuminister wel toestemming voor het opwerken van afvalolie tot brandstof. De Raad stelde in de spoeduitspraak met zoveel woorden vast dat de Nederlandse staatssecretaris niet kan bepalen welke regels België wel en niet toepast. Dat mag de Belgische regering zelf bepalen, vond de Raad vorig jaar juni nog. De Nederlandse milieustaatssecretaris blijft er evenwel bij dat Nederland het laatste woord moet houden over wat er met “Nederlands” afval in andere EU landen gebeurt. De Raad van State zal daar binnen zes a twaalf weken een definitief eindoordeel over leveren. Danzal blijken of de spoeduitspraak al dan niet overeind blijft staan.

Veluwe