Volledig scherm
© ANP

Puttense sportclubs kunnen rekenen
op compensatie voor lagere subsidies

Hoewel de raadsvergadering waarin de Puttense begroting wordt behandeld nog maar net is begonnen, wordt nu al duidelijk dat de sportverenigingen op een handreiking van de raadspartijen kan rekenen. 

De eerste ingediende motie van de begrotingsbehandeling wil dat het sportsubisidiebeleid voor de zomer van 2018 tegen het licht wordt gehouden en dat verenigingen financieel worden gecompenseerd. De ondertekende partijen ChristenUnie, SGP, Wij Putten, CDA en VVD willen dat het college het sportsubsidiebeleid met hulp van externe deskundigen nog eens met een 'frisse blik' bekijkt. 

Discussie

De afgelopen maanden was het sportsubsidiebeleid vaker onderwerp van discussie. Sportverenigingen gingen gebukt onder de financiële lasten voor groot onderhoud en ook werd de druk op de vrijwilligers als te veel ervaren. Bovendien was er onenigheid over de uitleg van de subsidieregels. 

De indieners van de motie willen 'fine-tuning' van het beleid en dringen aan op 'zorgvuldige communicatie met de sportverenigingen'. De partijen willen de subsidies aan de verenigingen in 2016 vergelijken met die in 2017. Het nadelige saldo voor de jaren 2017 en 2018 moet worden gecompenseerd. 

De raadsvergadering is live te volgen via putten.nl

Veluwe