Volledig scherm
Na de renovatie zal de voorgevel van het gemeentehuis in Putten er ongeveer zo uit kunnen zien. © gemeente Putten

Stijging bouwkosten maakt renovatie gemeentehuis Putten mogelijk duurder

De kans bestaat dat de renovatie van het gemeentehuis in Putten duurder uitvalt dan was bedacht. Dit heeft te maken met de gestegen kosten voor bouwvakkers en bouwmaterialen. De bedragen zijn nog niet bekend, maar in een brief aan de gemeenteraad beloven burgemeester en wethouders aan de raadsleden dat zij 'over de ontwikkelingen op dit vlak nauwlettend op de hoogte worden gehouden'.

Ruim zes miljoen euro staat er begroot voor de renovatie. Daar bovenop komen nog de kosten voor tijdelijke huisvesting (430.000 euro), interieur (600.000 euro) en een nog onbekend bedrag voor de ICT. De kostenraming is in de eerste helft van 2017 opgesteld. Toen werd er nog vanuit gegaan dat in januari van dit jaar de bouwwerkzaamheden konden starten. Dat is een iets te optimistische gedachte geweest. Het proces vergt meer tijd. Nu wordt gemikt op 1 september. Ondertussen zijn de kosten in de bouwsector gestegen. In november 2017 is al wel op het risico van kostenstijging gewezen.

Tijdelijk onderkomen

Tijdens de verbouwing verhuizen de ambtenaren naar een tijdelijk onderkomen op het terrein van De Vanenburg. Aanvankelijk was het ook de bedoeling dat per 1 januari bestuur en organisatie verkast zouden zijn. Dit is nu eveneens opgeschoven naar 1 september. De planning is dat de tijdelijke huisvesting 1 juli gebruiksklaar is en dat de verhuizing in de maand augustus volgt.

Politiebureau

Inwoners voor wie De Vanenburg niet of slecht bereikbaar is, kunnen op afspraak voor gemeentelijke dienstverlening terecht in het politiebureau. Dat pand is inmiddels dusdanig aangepast dat de politie een eigen afgescheiden deel heeft en de rest door de gemeente kan worden gebruikt. De gemeentelijke ruimte wordt niet alleen gebruikt voor dienstverlening. Er komen ook werkplekken. De Vanenburg heeft niet genoeg ruimte heeft om alle medewerkers onderdak te bieden.

Lege sokkel

Naast de renovatie van het gemeentehuis wordt ook gewerkt aan een ontwerp voor het Fontanusplein. Daarbij is specifiek aandacht voor de huidige fontein en de lege sokkel. Het Bronzen Hert dat hierop stond, is na restauratie in de hal van het gemeentehuis geplaatst. De aanpak van het plein valt niet binnen het renovatieplan voor het gemeentehuis, maar is opgenomen in het Centrumplan. 

Veluwe