Volledig scherm
Bertus Ruitenberg en heemraad Dirk-Siert Schoonman gaan het veld in om de sloten op onderhoud te controleren. © [FOTOBRON]foto Ruben Schipper[/FOTOBRON]

Waterschap Vallei en Veluwe controleert volgend jaar minder sloten op onderhoud

PUTTEN De laarzen aan en dan op pad. Struinen langs waterwegen , soppen door weilanden, het oog spiedend langs de sloten. Voor Bertus Ruitenberg al meer dan twintig jaar een terugkerend ritueel.

Ruitenberg is gebiedsbeheerder bij waterschap Vallei en Veluwe. Samen met zijn collega controleert hij zo'n 200 kilometer aan zogenoemde B-watergangen. Dit zijn waterwegen die van algemeen belang zijn, maar waar de aanliggende grondeigenaar verantwoordelijk is voor het onderhoud. Voor 1 november moeten de sloten schoon zijn. Daarna gaat Ruitenberg op pad voor zijn schouw: de controle.

Volgend jaar zal zijn klus minder omvangrijk zijn. Na de fusie van het waterschap Vallei en Eem en waterschap Veluwe (nu Vallei en Veluwe) zijn alle watergangen opnieuw in kaart gebracht en gewogen. Hoe belangrijk zijn ze, wie moet het onderhoud doen en wordt dat wel of niet gecontroleerd? Heemraad Dirk-Siert Schoonman rekent voor dat van de huidige 3500 kilometer B-watergangen er nog zo'n 770 kilometer die status behouden. "Dat betekent dat we van 47 controleteams zullen teruggaan naar negen."

De omslag brengt een zorg met zich mee die zowel Ruitenberg als Schoonman onderschrijft. "We verwachten volgend jaar meer meldingen over achterstallig onderhoud", zegt de heemraad. "Maar we zijn nu al in gesprek met alle betrokkenen. Ze krijgen meer flexibiliteit, maar moeten wel zelf de sloot schoonhouden en wij controleren minder. Dat past in hoe we als overheid werken. Minder regels en samen werken aan water met eigen verantwoordelijkheden."

Daarmee trekt het waterschap niet volledig zijn handen er vanaf. Want een 'degradatie' naar C-watergang betekent niet dat daarmee de onderhoudsplicht vervalt. "Het verschil is dat we niet meer controleren, maar wel in actie komen als er een melding van wateroverlast komt. Als dat het gevolg is van nalatig onderhoud dan kunnen we de eigenaar alsnog verplichten dit uit te voeren."

Veluwe